Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Tradycyjny Dzień Znaczka — Rawicz 2016 (3 października 2016)

Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów w Rawiczu spotkali się 3 października „W Starym Kinie” Domu Kultury, w ramach obchodów Dnia Znaczka. W dorocznym świętowaniu wzięło udział liczne grono członków stowarzyszenia. Uczestniczył w nim również kol. Janusz Jęsiak — członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZF w Warszawie, a także członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF. Przedstawił decyzję w sprawie nadania honorowych odznak PZF za szczególny wkład bezinteresownej pracy rawickim działaczom. Złotą Honorową Odznakę otrzymał Kolega Maciej Smakulski, a brązowe — Koleżanki Eugenia Walczak i Agnieszka Pierzchlewicz.

W spotkaniu wziął udział również burmistrz Miasta i Gminy Rawicz — Grzegorz Kubik, który osobom wyróżnionym odznakami, a także najaktywniejszym członkom rawickiego koła: Koledze Tomaszowi Derlatce i Koleżance Jeanette Jarczewskiej wręczył upominki w postaci albumu związanego z 90. rocznicą utworzenia w mieście Korpusu Kadetów.

Profesor Jacek Jarczewski — dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, zaprezentował audiowizualny materiał promujący działalność ogólnopolskiego klubu zainteresowań „Tematica”. Natomiast Dyrektor Domu Kultury — Dariusz Taraszkiewicz — częstował wszystkich uczestników wspaniałą kawą z pianką i słodyczami. Swoimi doświadczeniami wymienili się: przyjaciele Koła PZF w Rawiczu — Włodzimierz Bobrowski, prezes filatelistów w Śremie, oraz Tadeusz Pawłowski, wieloletni były burmistrz Rawicza. Pani Anna Plewa-Śróda, pełniąca funkcję Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Biurze Marketingu i Filatelistyki w Poznaniu, wręczyła wszystkim zebranym „niespodzianki” w postaci karnetów wydawnictw pocztowych. Dyskusję na temat „Teraźniejszość i przyszłość” z bardzo interesującymi głosami i wnioskami poprowadził prezes Koła w Rawiczu — Stefan Skrzypek.

Na ilustracjach obrazki ze spotkania (fot. Marta Hamielec).


Dzień Znaczka w Rawiczu Dzień Znaczka w Rawiczu Dzień Znaczka w Rawiczu Dzień Znaczka w Rawiczu Dzień Znaczka w Rawiczu Dzień Znaczka w Rawiczu