Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

WWF - okładka WWF - okładka Jeszcze w 2018 roku ukazały się dwa numery „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Zachęcamy do ich lektury, a zachętą do tego niech będą ich strony tytułowe wraz ze spisem treści.
Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budzasz oraz Wojciech Śmielecki zapraszają na wystawę „Droga do niepodległości”, której wernisaż odbędzie się 22 stycznia 2019 roku o godz. 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
Przegląd Filatelistyczny - okładka Przegląd Filatelistyczny - okładka Dotarły do nas listopadowy i grudniowy numery „Przeglądu Filatelistycznego”. W tym drugim znajdujemy m.in. 19. część cyklu „Okiem tematyka” Ryszarda Prange pt. „Nietypowe reklamy obok znaczków” (s. 517–520) oraz artykuł Bogdana Michalaka „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919” (s. 526–535).
We wtorek, 8 stycznia 2019 roku, odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Mieczysław Rożek w prelekcji „Poznaj swój kraj, czyli 407 czechosłowackich całostek z 1937 roku” przedstawi niezwykłą emisję widokowych całostek, wydanych w ogromnej ilości przez pocztę Czechosłowacji w jednym tylko roku.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Filatelista - okładka Mamy już pierwszy w 2019 roku, a więc styczniowy numer „Filatelisty”, a w nim dwa artykuły kolegów z Okręgu Wiel­ko­pol­skiego. Roman Wikieł przedstawia „Brydż sportowy” (s. 44), a Ryszard Prange „Wystawę Światową Londyn 2020” (s. 48).

Aktualności z 2018 roku

Aktualności z 2017 roku

Aktualności z 2016 roku