Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Datownik okolicznościowy 9 grudnia 2023 roku odbędzie się spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. W jego trakcie będzie miał miejsce pokaz fragmentów eks­po­natu filatelistycznego Mieczysława Rożka, z okazji przy­pa­dającego 11 grudnia Międzynarodowego Dnia Terenów Górskich, ustanowione go przez Zgromadze­nie Ogólne ONZ w 2002 roku.
Na miejscu będzie również czynne stoisko Poczty Polskiej na którym można będzie nabyć oko­licz­no­ścio­wą kartkę beznominałową i ostemplować ją specjalnie przygotowanym z tej okazji datow­nikiem okolicznościowym.
W czwartek 7 grudnia 2023 roku, w go­dzinach 14.30–16.30, czynne będzie biuro Okrę­gu Wielkopolskiego przy ul. Dmowskiego 37 w Klubie „Krąg”. Będzie możliwość odbioru karnetów z Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Ruda Śląska 2023”.
Kol.kol. Grzegorz Antoniak i Zdzisław Glapiak — członkowie koła PZF Spinko w Lesznie — zapraszają na wystawę filatelistyczną „Tradycje folkloru ludowego na znaczkach”, która zostanie zorganizowana z okazji koncertu jubileuszowego 35-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Moraczewo”. Wystawę można obejrzeć w dniu koncertu 25 listopada 2023 roku od godz. 16.00, w Auli Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie, ul. Mickiewicza 5.
UWAGA: 48. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe zostały odwołane!!!
Foto z pokazu w „Na Skarpie” 18 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu towarzyszył pokaz eksponatu tematycznego Jacka Wierzbickiego „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki”. Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej.

Czytaj więcej >>

Foto: wręczanie dyplomu Józefowi Kopciowi Foto: wręczanie dyplomu Mieczysławowi Rożkowi
Foto: wręczanie dyplomu Maciejowi Kandulskiemu 18 listopada 2023 roku zakończyła się XIV edycja Studium Filatelistyki w Cie­cho­cin­ku, która trwała dwa lata 2022–2023. Wśród absolwentów było aż pięciu człon­ków naszego Okręgu: Maciej Kandulski, Józef Kopeć, Marcin Matuszczak, Mie­czys­ław Rożek i Sławomir Tomków, a wykłady prowadzili m.in. prof. Ludwik K. Ma­len­do­wicz, Ryszard Prange i Mieczysław Rożek.
Na zdjęciach wręczanie dyplomów ukoń­cze­nia Studium niektórym z naszych Kolegów.
Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy

18 listopada 2023 roku odbędzie się spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. W jego trakcie będzie miał miejsce pokaz fragmentów eksponatu filatelistycznego Jacka Wierzbickiego „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki”.
Na miejscu będzie również czynne stoisko Poczty Polskiej na którym można będzie nabyć okolicznościową kartkę beznominałową i ostemplować specjalnie przygotowanym z tej okazji datownikiem okolicznościowym.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 48. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe, w czasie których Marek Kupniewski przedstawi prelekcję „Znaczek przedrukowy Generalnego Gubernatorstwa nr 104. Historia powstania i próby”.
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 21 listopada 2023 roku (wtorek), o godz. 19:00. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
W czwartek 16 listopada 2023 roku, w go­dzinach 14.30–16.30, czynne będzie biuro Okrę­gu Wielkopolskiego przy ul. Dmowskiego 37 w Klubie „Krąg”. Będzie możliwość od­bio­ru karnetów z wystawy ogólnopolskiej i miesięcznika „Fila­telista”.
Przypominamy, że najbliższe spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie” odbędzie się nie 11, a 18 listopada 2023 roku i będzie mu towarzyszył pokaz fragmentów eksponatu filatelistycznego Jacka Wierzbickiego „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki”. Będzie też czynne stoisko Poczty Polskiej.
Filatelista - okładka W listopadowym numerze „Filatelisty” ukazały się arty­ku­ły Ludwika K. Malendowicza Prof. Jerzy W. Kupiec-Węgliń­ski sy­g­na­tariuszem Nagrody Luffa Amerykańskiego Towarzystwa Fi­la­te­lis­tycz­nego (APS) za rok 2023 i Marka Zbierskiego Minus 30 — rekord (chyba) absolutny.
Filatel - okładka W listopadowym numerze „Filatel.pl” Ryszard Prange przybliżył czytelnikom historię i działalność Klubu TEMATYK w artykule Najmłodszy, ale najbardziej aktywny — Klub TEMATYK (s. 634).
Biuletyn TEMATYK - okładka Biuletyn TEMATYK - str. 41 Biuletyn TEMATYK - str. 45 Już niedługo do członków Klubu Zainteresowań TEMATYK rozesłane zostanie wydanie specjalne biuletynu klubowego TEMATYK. Jest to wydanie wyłącznie w formie elektro­nicz­nej. Oprócz aktualności (fotoreportaż z ostatnich wydarzeń oraz rozstrzygnięcie konkursu na eksponat jednokartowy) biuletyn zawiera artykuły o filatelistycznych ciekawostkach, napisane niekoniecznie w poważnej, szkoleniowej formie.

Spis treści (wszystkie artykuły autorstwa Ryszarda Prange):
 • Dlaczego wydanie specjalne, s. 3.
 • Winnice van Gogha, s. 4–9.
 • Filatelistyczny Luwr, s. 10–16.
 • Krzyż, s. 17–24.
 • Różne zapisy rzymskiej cyfry cztery na tarczach zegarów, s. 25–29.
 • Górskie zabawy filatelistyczne, s. 30–32.
 • Filatelistyka na znaczku, s. 33–42.
 • Fotoreportaż z Ogólnopolskiej Wystawy i Gali Prymusów, s.43–48.
 • Eksponaty jednokartowe — konkurs, s. 49–59.
 • Plan dnia filatelisty, s. 60–61.
 • Skorowidz — spis artykułów biuletynu TEMATYK z lat 2021–2023, s 62–67.
Eksponat Ryszarda Cieślaka: Afera Dreyfusa Eksponat Ryszarda Cieślaka: Agent - podstawa pracy wywiadowczej Eskponat Mieczysława Rożka: Fitz Roy - miss Ameryki Południowej 24 października 2023 roku odbyło się wirtualne spotkanie członków Klubu Zainteresowań TEMATYK. Głównym tematem było rozstrzygnięcie konkursu na eksponat jednokartowy. W głosowaniu jawnym wygrał eksponat Ryszarda Cieślaka „Afera Dreyfusa”. W spot­ka­niu udział wzięło 23 członków Klubu.
Foto: wystawa 465-lecie Poczty Polskiej 18 października 2023 roku w holu Urzędu Pocztowego Poznań 2 odbyło się otwarcie wystawy z okazji 465-lecia Poczty Polskiej oraz 110-lecia budynku przy ul. Głogowskiej 17 w Poznaniu, w którym swoją siedzibę ma poczta.
Czytaj więcej >>
Zrzut ekranu: fragment prezentacji o charytatywnych całostkach cesarzowej Marii Zrzut ekranu: fragment prezentacji o charytatywnych całostkach cesarzowej Marii
17 października 2023 roku odbyło się wirtualne spotkanie członków Klubu Zainteresowań TEMATYK. W programie, oprócz spraw organizacyjnych i aktualności, Ryszard Prange przed­stawił prezentację o rosyjskich charytatywnych całostkach cesarzowej Marii. W spot­ka­niu udział wzięło 28 członków Klubu.
Datownik okolicznościowy 18 listopada 2023 roku odbędzie się spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. W jego trakcie będzie miał miejsce pokaz fragmentów eksponatu filatelistycznego Jacka Wierzbickiego „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki”.
Na miejscu będzie również czynne stoisko Poczty Polskiej.
Foto z pokazu w „Na Skarpie” 14 października 2023 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu towarzyszył pokaz fragmentów filatelistycznej kolekcji Marii i Dionizego Danielewiczów „Jan Paweł II na znaczkach świata”. Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>
Z okazji odsłonięcia pomnika „Błękitnej Armii generała Józefa Hallera” 9 października 2023 roku w Lesznie Koło Miejskie PZF w Lesznie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, we współpracy z Pocztą Polską S.A., wydało okolicznościowy datownik i kartkę beznominałową.
Czytaj więcej >>
9 października 2023 roku zmarł Henryk Białek, w 1993 roku uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 13 października. Msza święta o godz. 11.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Warszawie, przy ul. Puławskiej 95. Później nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu Południowym w Antoninowie. Nekrolog ukaże się w czwartkowym ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej”.
Henryk Białek — „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” >>

Sławomir Chabros zaprasza wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF do udziału w Krajowej Wystawie Filatelistycznej Warszawa 2023, która odbędzie się w dniach 4–8 listopada 2023 roku, w następujących klasach:
 • klasa filatelistyki tradycyjnej TR
 • klasa historii poczty HP
 • klasa eksponatów jednoekranowych JE
 • klasa filatelistyki otwartej KO
 • klasa widokówek KW
Regulamin KWF Warszawa 2023 >>
Zgłoszenie eksponatu >>
Krótki opis eksponatu >>
We wtorek 17 października 2023 roku o godz. 19.00 odbędzie się wirtualne (za pośrednictwem systemu Zoom) spotkanie członków Klubu Zainteresowań TEMATYK. W programie, oprócz spraw organizacyjnych i aktualności, przewidziana jest prezentacja o rosyjskich charytatywnych całostkach cesarzowej Marii.
Osoby które nie otrzymały linku do spotkania, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
Podczas otwartego szkolenia sędziów PZF, jakie przeprowadzone zostało na platformie Zoom 10 września 2023 roku, Janusz Manterys wygłosił drugą część prelekcji „Wiedza w eksponacie w klasie historii poczty”. W szkoleniu wzięły udział 42 osoby.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych szkoleń >>
Filatel - okładka W październikowym numerze „Filatela” Marek Zbierski opublikował TEMATICA – Klub Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków (s. 566).
14 października 2023 roku odbędzie się kolejne spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. W trakcie spotkania obejrzeć będzie można pokaz fragmentów filatelistycznej kolekcji Marii i Dionizego Danielewiczów „Jan Paweł II na znaczkach świata”, zorganizowany z okazji 45. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Na miejscu będzie czynne też stoisko Poczty Polskiej, na którym będzie można nabyć wydaną z tej okazji kartkę pocztową i ostemplować ją okolicznościowym datownikiem.
Z upoważnienia przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów podajemy poniższy komunikat.
W ramach szkolenia sędziów PZF 10 października 2023 roku odbędzie się na platformie Zoom prelekcja kol. Janusza Manterysa „Wiedza w eksponacie w klasie historii poczty”, cz. 2. Początek o godzinie 19.00.
Szkolenie będzie miało charakter otwarty i będą w nim mogły wziąć udział inne osoby, ale w dyskusji po prelekcji pierwszeństwo zabierania głosu będą mieli sędziowie.
Link wejściowy na drugą części szkolenia na platformie Zoom: https://tiny.pl/c1x3c).
Jeżeli ktoś nie zna pierwszej części szkolenia, może się z nią zapoznać na YouTube — https://youtu.be/q6iUzkPFlsA
Klub Osiedlowy Krąg, Poznań W czwartek 5 października 2023 roku, w go­dzinach 14.30–16.30, czynne będzie biuro Okrę­gu Wielkopolskiego przy ul. Dmowskiego 37 w Klubie „Krąg”. Będzie możliwość odbioru „Fila­telisty” oraz nowodruków: „Szpak” i „Trans­at­lan­tyk”.
Biuletyn TEMATYK - okładka W trakcie XXIII OWF „Ruda Śląska 2023” do członków Klubu Tematyk dotarł 14. numer biuletynu TEMATYK.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Święto polskiej filatelistyki, s. 1.
 • Kronika klubowa (zestawił Ryszard Prange), s. 2–3.
 • Ryszard Prange, Spotkaliśmy się w Trzebini, s. 4–6.
 • Ryszard Prange, Pytania i odpowiedzi, s. 7–8.
 • Ryszard Prange, Eksponaty Mistrzów. Maski Wszechświata — eksponat André Scheera (Holandia), s. 9–22.
 • Ludwik K. Malendowicz, Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania. Kongo Belgijskie — karty pocztowe, s. 23–28.
 • Jacek Wierzbicki, Jaka piękna katastrofa! Dziwne losy pewnych duńskich całostek, s. 28–31.
 • Ryszard Cieślak, Ostatnio kupiłem. Znaczek ze Edwinem Stantonem, s. 32–33
 • Ryszard Prange, Ostatnio kupiłem. Całostka prywatnej poczty Courier, s. 33.
 • Leszek Bednarek, Ostatnio kupiłem. Próby trzech znaczków GG, emisji z 1940 r. , s. 34.
 • Wiesław Dobrowolski, Moja droga do nominacji do statuetki Prymusa, s. 35–38.
 • Mieczysław Rożek, Aerogramy dla kolonii portugalskich — ocean tematów, s. 39–46.
 • Ryszard Prange, Kolejny raz o synopsisie, s. 47–49.
 • Ryszard Prange, Australijskie zeszyciki znaczkowe, s. 50–56.
Logo XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Ruda Śląska 2023 Od 22 do 26 września trwała XXIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Ruda Śląska 2023”, w której udział wzięła silna grupa wystawców i sędziów z Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Migawki fotograficzne z XXIII OWF w Rudzie Śląskiej >>
Lista uczestników z Okręgu Wielkopolskiego
i pełne wyniki XXIII OWF „Ruda Śląska 2023” >>

Certyfikat dla Przedstawicielstwa Kapituły Dyplom dla najlepszego zespołu roku 2021 Wielkim sukcesem przedstawicieli Okręgu Wielkopolskiego PZF zakończyła się 23 września 2023 roku XIX Uroczysta Gala „Prymusów” (poprzednia odbyła się podczas XXII OWF „Poznań 2018”, dlatego w tym roku przyznawano nagrody za lata 2018–2022). Decyzją Polskiej Kapituły Filatelistycznej aż pięć statuetek trafiło w ręce naszych kolegów.
 • Najlepszy wystawca / eksponat roku 2018 — Ryszard Prange
 • Najlepszy zespół roku 2021 — Komitet Organizacyjny XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”
 • Indywidualność roku 2022 — Ryszard Prange
 • Najlepszy zespół roku 2022 — Klub Zainteresowań PZF „Tematyk”
 • Prymus – Junior 2022 — Szymon Krawiec
Otrzymaliśmy też certyfikat dla Przedstawicielstwa Polskiej Kapituły Filatelistycznej przy Okręgu Wielkopolskim PZF.
Migawki fotograficzne z gali „Prymusów” >>
Logo XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Ruda Śląska 2023 Otwarcie XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Ruda Śląska 2023” zgodnie z planem miało miejsce 22 wrześ­nia 2023 roku o godz. 13.00
Program wystawy >>
12 września 2023 roku w Urzędzie Gminy Gniezno miał miejsce Wernisaż Wystawy Biograficzno-Filatelistycznej „Historia Polskiego Parlamentaryzmu. Edmund Maćkowiak Prezydent Miasta Gniezna w latach 1936-1939”, której kuratorem jest Wojciech Śmielecki.
Czytaj więcej >>
Pokaz w Gdańsku 2023 Od 31 sierpnia do 8 września 2023 roku w Gdańsku odbywał się pokaz filatelistyczny znaczków Poczty Polskiej i tzw. Poczty Podziemnej w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz w rocznicę Sierpnia '80, na którym zaprezentowano zbiór Tadeusz Stańczyka „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”.
Czytaj więcej >>

W czerwcu sygnalizowana była sondażowo możliwość wspólnego autobusowego wyjazdu na XXIII Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną do Rudy Śląskiej, który miał zorganizować Zarząd Główny PZF. Inicjatywa ta, niestety, nie będzie realizowana. Chętni do zwiedzenia wystawy będą musieli zorganizować sobie wyjazd indywidualnie.
Logo XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Ruda Śląska 2023 Ryszard Prange, jako komisarz okręgowy, może zawieźć 20 września eksponaty wystawców z Okręgu Wielkopolskiego na XXIII Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną do Rudy Śląskiej i przywieźć je do Poznania po wystawie. Eksponaty można dostarczyć do niego do domu osobiście w dniach 17–19 września, po wcześniejszym telefonicznym (669 702 851) uzgodnieniu terminu.
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
Podczas spotkania wymiennego w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, jakie odbyło się 9 września 2023 roku, po raz pierwszy czynne było stoisko Poczty Polskiej! Mamy nadzieję, że Poczta Polska będzie częściej gościć na tych spotkaniach.
W planach jest także prezentacja fragmentów eksponatów lub zbiorów filatelistycznych. Następne spotkanie wymienne (14 października) miałby zaszczycić kol. Dionizy Danielewicz z eksponatem „Jan Paweł II”, a kolejne (18 listopada) kol. Wojciech Śmielecki z Gniezna.
Wójt Gminy Gniezno, Maria Suplicka, zaprasza na Wernisaż Wystawy Biograficzno-Filatelistycznej „Historia Polskiego Parlamentaryzmu. Edmund Maćkowiak Prezydent Miasta Gniezna w latach 1936-1939”, który odbędzie się 12 września 2023 roku, o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Gniezno (Gniezno, al. Reymonta 9–11). Kuratorem wystawy jest Wojciech Śmielecki, a współorganizatorem — Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.
Filatel - okładka We wrześniowym numerze „Filatela” opublikowany został artykuł Marka Zbierskiego pt. A jednak to się zdarza (s. 490).
Poczta helikopterowa
Okolicznościowy folder Okolicznościowy folder Z okazji organi­zowanej 3 wrześ­nia 2023 roku „Spec­jal­nej Poczty Heli­kop­tero­wej” Koło Miejskie w Lesz­nie wydało oko­licz­noś­ciowy folder (nakład: 20 szt.).
Regulamin
Poczty Helikopterowej >>

Zrzut ekranu Zrzut ekranu
29 sierpnia 2023 roku odbyły się 47. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Stefan Jakucewicz wygłosił prelekcję na temat „Przesyłki polskich poczt specjalnych morskich”. W spot­kaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 31 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Logo XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Ruda Śląska 2023 W trakcie XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Rudzie Śląskiej odbędzie się spotkanie filatelistów z (krypto)filatelistami. W jego trakcie będzie można zapoznać się z cyf­rowymi wydawnictwa Poczty Polskiej, poznać plany wydawnicze dotyczące cyfrowych walorów, a także wymienić się doświadczeniami. Spotkanie to odbędzie się 22 września 2023 roku, w godzinach 16.00–18.00, w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ru­dzie Śląskiej-Halembie (ul. Kłodnicka 95).
Zarząd Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „PRYMUS” ogłosił listę osób i zes­połów nominowanych do uzyskania Statuetki. Wśród nich znalazło się kilku przedstawicieli Okręgu Wielkopolskiego PZF.
 • za rok 2018 – Najlepszy wystawca/eksponat rokuRyszard Prange
 • za rok 2019 – Najlepszy wystawca/eksponat rokuMieczysław Rożek
 • za rok 2021 – Indywidualność rokuAndrzej Dudek
 • za rok 2022 – Najlepszy wystawca/eksponat rokuMieczysław Rożek
 • za rok 2022 – Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżąAndrzej Świdurski
 • za rok 2022 – Indywidualność rokuRyszard Prange
 • za rok 2022 – Najlepszy zespół rokuKZ „Tematyk”
 • za rok 2022 – Prymus-JuniorSzymon Krawiec
Biuletyn TEMATICA - okładka Ukazał się 40. numer biuletynu Klubu TEMATICA, a w nim sporo interesujących artykułów, dzięki którym nie trzeba korzystać z tłumaczeń zagranicznych materiałów pub­li­ko­wa­nych w Internecie.
W lipcu br. wystartowała w Internecie wizytówka Klubu — strona z wybranymi artykułami z biuletynu z ostatnich trzech lat. W pierwszej aktualizacji znalazło się tam — oprócz kolejnego miesiąca z kalendarza dla tematyka — badawcze opracowanie historii „odwrotki bokserów” (Fi 844o) z 1956 roku. Na klubowej stronie internetowej www.tematica.pl są też szersze informacje o aktualnym numerze biuletynu.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, To już czterdziesty numer, s. 1.
 • Marek Zbierski, Nasza wizytówka, s. 3.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka (5), s. 4–12.
 • Krzysztof Trawiński, Tematyka w kilku słowach (11). Prawie puste znaczki, s. 12.
 • Marek Zbierski, Pomyłki na znakach pocztowych, s. 13–16.
 • Marek Zbierski, Marcin Wysocki, Włoskie całostki charytatywne z reklamami (3), s. 17–20.
 • Krzysztof Trawiński, Dziesiątki, setki, tysiące słów — „zapisane znaczki”, s. 21–25.
 • Krzysztof Trawiński, Tematyka w kilku słowach (12). Polityka i filatelistyka, s. 25.
 • Marek Zbierski, Ciekawe R–ki tematyczne (3), s. 26–28.
 • Marek Zbierski, Stemple z dedykacją (5), s. 29–30.
 • Krzysztof Trawiński, Gunji yubin czyli japońska poczta wojskowa, s. 31–36.
 • Marek Zbierski, Jednokartowe prezentacje internetowe, s. 36–38.
 • Marek Zbierski, Nie formularz, a całostka, s. 39–40.
 • Włodzimierz Kachan, Poglądy starożytnych naukowców na metamorfozę motyli, s. 41–46.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (13). A jednak to się zdarza, s. 46–47.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (14). Złoto Komara, s. 48.
 • Roman Babut, Marek Zbierski, Co wiemy więcej o odwrotce bokserów? Remanent wiedzy, s. 49–57.
TEMATICA otwarta…
 • Witold Mikołajczyk, Czy nadchodzi nowe?, s. 58–60.
 • Marek Zbierski, Walor filatelistyczny czy niefilatelistyczny?, s. 60.
 • Witold Mikołajczyk, Dwa w jednym — marketing i sztuka (2). Etykiety z butelek, s. 61–66.
W czwartek, 7 września 2023 roku, w godzinach 14.30–16.30, będzie czynne biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF przy ulicy Dmowskiego 37. Będzie możliwość odbioru „Filatelisty” i walorów specjalnych — nowodruków (owad pożyteczny).
Nowodruki można również odebrać w domu u Ryszarda Prange, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (669 702 851).
Pokaz kolekcji Edwina Klessy
Filatelista Kaliski - okładka W numerze 1–2 z 2023 roku „Filatelisty Kaliskiego” ukazała się publikacja Ludwika K. Malendowicza Morderstwo „filatelistyczne” w 1892 roku — obiektem pożądania znaczek Hawajów nr 1.
Pierwsze po wakacjach spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie” — odbędzie się 9 września 2023 roku. Uwaga: na miejscu będzie czynne stoisko Poczty Polskiej!
Po wakacyjnej przerwie Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 47. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Stefan Jakucewicz wygłosi prelekcję „Przesyłki polskich poczt specjalnych morskich”.
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 29 sierpnia 2023 roku, o godz. 19:00. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Filatelista - okładka W sierpniowym numerze „Filatelisty” ukazała się publikacja Ludwika K. Malendowicza Najdroższy znaczek Azji — odwrotka Japonii z 1871 roku o nominale 500 mon sprzedana 3 czerwca br. przez Dom Aukcyjny David Feldman SA.
Święty Gabriel - okładka Ukazał się 155. numer (wrzesień 2023) biuletynu „Święty Gabriel”.
Spis treści:
 • Ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak — Niezłomny Żołnierz Kościoła
 • Sługa boży ksiądz Stanisław Streich
 • Kapelani katyńscy
 • Papież Jan Paweł II na znakach pocztowych
 • Św. Zygmunt — patron Płocka
 • 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
 • Danse macabre, czyli Taniec śmierci
 • Nowości polskie
 • Nowości zagraniczne
 • Publikacje w czasopismach
 • Ex libris
Przykładowy eksponat jednokartowy W 12. numerze biuletynu „Tematyk” ogło­szo­ny został konkurs na tematyczny eksponat jedno­kartowy, według zasad opisanych w „Tema­tyku” nr 11 (s. 32–35), ale zbudowany tylko z właściwego materiału filatelistycznego. Zeskanowane eks­po­na­ty należy przysyłać na adres mailowy Redak­cji do 30 września. Jedno z jesien­nych wir­tu­al­nych spotkań klubowych poświęcone zostanie ich pre­zen­tacji i głosowaniu na najlepszy eksponat jedno­kar­towy Klubu TEMATYK 2023.
W czwartek 13 lipca 2023 roku czynne będzie biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF w Klubie Osiedlowym Krąg, przy ul. Dmowskiego 37, w godz. 15.00–16.30.
Będzie można odebrać „Filatelistę” oraz walory specjalne — nowodruki Owady. Nowodruki będzie można od 12 lipca do 10 sierpnia odebrać również u Ryszarda Prange, po telefonicznym (669 702 851) uzgodnieniu terminu.
Czwartkowy dyżur będzie ostatnim przed wakacyjną przerwą sierpniową (Klub Krąg będzie zamknięty). Następny dyżur dopiero we wrześniu.
Tematica - logo 8 lipca 2023 roku wystartowała strona internetowa klubu TEMATICA. To kolejny krok w propagowaniu tego klubu i jego biuletynu, nie tylko w kraju, ale i w świecie. Ta strona ma być jego wizytówką, a w przyszłości będzie można pobierać tam kolejne numery biuletynu TEMATICA (numer 40. jest już bardzo zaawansowany).
www.tematica.pl >>
Koło Miejskie w Lesznie zorganizuje 3 września 2023 roku „Specjalną Pocztę Helikopterową” na trasie Szamotuły-Leszno. Przesyłki zostaną opatrzone w Urzędzie Pocztowym Szamotuły datownikiem okolicznościowym z hasłem: „PRZETRANS­POR­TO­WA­NO HELIKOPTEREM / ID—718 / pilot: Olgierd Stankiewicz / członek załogi: lek. Jacek Galicki”, z datą stosowania 3 września 2023 roku.
Regulamin Poczty Helikopterowej >>
15 i 16 czerwca 2023 roku z okazji 420. rocznicy urodzin Jana Jonstona odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie konferencja p.t. „Wokół Jonstona”, zorganizowana przez Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne przy współpracy m.in. Koła Miejskiego PZF.
Czytaj więcej >>
Biuletyn TEMATYK - okładka Biuletyn TEMATYK - str. 4 Biuletyn TEMATYK - str. 19 Członkowie Klubu Tematyk otrzymali w tych dniach trzynasty numer biuletynu TEMATYK. Trzynasty, ale chyba nie pechowy. W środku, jak zwykle, artykuły o wielu tematycznych kwestiach. Obok spraw organizacyjnych, Czytelnicy znajdą nawiązanie do światowej wystawy w Essen oraz przedstawienie różnych rodzajów walorów z kilku kontynentów, są też wskazówki szkoleniowe.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Wystawy i biuletyn, s. 1.
 • Kronika klubowa (zestawił Ryszard Prange), s. 2.
 • Ryszard Prange, Skrótowa historia francuskich zeszycików znaczkowych z reklamami, s. 3–8.
 • Jacek Wierzbicki, lBRA 2023 — subiektywne wrażenia i refleksje po wystawie w Essen, s. 8–16.
 • Ryszard Prange, Amerykańskie całostki — koperty lotnicze i aerogramy 1929–1999, s. 17–20.
 • Ludwik K. Malendowicz, Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania. Argentyna (2). Sekretniki i listowniki, s. 21–26.
 • Ryszard Prange, Filatelistyka przyrodnicza, s. 27–30.
 • Ryszard Prange, lnfografika w eksponacie, s. 31–37.
 • Ryszard Prange, Zwierzęta w służbie poczty, s. 37–44.
 • Ryszard Prange, Znaczek w bramce, s. 45–48.
 • Mieczysław Rożek, Rumuńskie całostki dla wojska i personelu wojskowego do 1945 roku, s. 49–52.
 • Francisco Piniella, Rzadkość — trudne pojęcie (tłum. Ryszard Prange), s. 53–56.
Prezes Ryszard Prange, Anna Plewa-Śróda i Ludwik K. Malendowicz 17 czerwca 2023 roku w Klubie Osiedlowym KRĄG przy ul. Dmowskiego 37 w Poznaniu odbyło się coroczne spotkanie przewodniczących kół PZF Okręgu Wielkopolskiego z Zarządem Okręgu. Sprawy organizacyjne przed­sta­wili prezes Ryszard Prange i skarbnik Jó­zef Kopeć. Głos zabrali także zapro­sze­ni goś­cie, m.in. Ludwik K. Malendowicz i An­na Plewa-Śróda, a najbardziej oży­wio­na część dyskusji dotyczyła krypto­znacz­ków Poczty Polskiej. Na zakończenie Jacek Wierzbicki omówił swój eksponat tematyczny „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki”.
Czytaj więcej >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
13 czerwca 2023 roku odbyły się 46. Wiel­ko­pol­skie Spot­kania Szkole­niowe, podczas których Janusz Manterys wystąpił z prelekcją na temat „Listy galicyjskie 1818–1870. Rodzaje kursów pocz­towych i trasy prze­jaz­dów”. Spot­kanie odbyło się jak zwykle za pośred­nictwem systemu Zoom, a udział w nim wzięło 37 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Kol. Marek Kupniewski, który miał prowadzić najbliższą prelekcję w ramach Wiel­ko­polskich Spotkań Szkoleniowych, nadal choruje, dlatego zastąpi go Janusz Manterys z pre­lekcją „Listy galicyjskie 1818–1870. Rodzaje kursów pocztowych i trasy przejazdów”.
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 13 czerwca 2023 roku, o godz. 19:00. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 46. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Kol. Marek Kupniewski omówi temat „Znaczek przedrukowy Generalnego Gubernatorstwa nr 104. Historia powstania próby”.
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 13 czerwca 2023 roku, o godz. 19:00. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
29 czerwca 2023 roku w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Poznania tytułem „Zasłużonego dla Miasta” zostanie uhonorowany Lech Konopiński, zasłużony filatelista, niegdyś członek Wielkopolskiego Klubu Filatelistycznego i PZF, Współzałożyciel Klubu „Polarników” PZF.
Czytaj więcej >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
6 czerwca 2023 roku odbyły się 45. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Sławomir Chabros przedstawił prelekcję pt. „Korespondencja pocztowa na obszarze Okręgów Generalnych 1918–1921”. W spot­kaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięły 24 osoby.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Poczta Polska S.A. ogłosiła konkurs na stworzenie pięciu projektów graficznych, które zostaną wykorzystane na znaczkach pocztowych oraz Kryptoznaczkach. Czytaj więcej >>

Biuletyn TEMATICA - okładka
Rozesłana została już wersja papierowa 39. numeru biuletynu „Tematica” (wersja PDF trafiła do członków klubu już wcześniej droga mailową).

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Szeroki wachlarz tematów, s. 1.
 • Kronika towarzyska, s. 2.
 • Krzysztof Trawiński, Dziecięce projekty, s. 3–4.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka (4) , s. 4–12.
 • Marek Zbierski, Redakcja o wymianie poglądów, s. 13–15.
 • Krzysztof Trawiński, Nareszcie polemika, a nie tylko monolog, s. 16–20.
 • Marek Zbierski, Nylon, Pewex…, s. 21–23.
 • Jacek Wierzbicki, Mnie też sędziowie nie zrozumieli? Dlaczego?, s. 24–28.
 • Marek Zbierski, Marcin Wysocki, Włoskie całostki charytatywne z reklamami (2), s. 29–34.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (9). Umarła królowa, niech żyje król, s. 35.
 • Ryszard Cieślak, Próby autorskie – pozytyw i negatyw, s. 36–37.
 • Marek Zbierski, Próby autorskie – odpowiedzi część pierwsza, s. 38–40.
 • Stefan Jakucewicz, Bezpośrednie i pośrednie stalorytnicze formy pierwotne (płytki oryginałowe), s. 41–45.
 • Marek Zbierski, Co sądzicie o „Kalendarzu (dla) tematyka”?, s. 45, 66.
 • Krzysztof Trawiński, Opakowania, obwoluty, etui, s. 46–50.
 • Walery Andreyuk, Walory revenue w tematyce. Znaczki podatkowe Libanu z nadrukami, s. 49–56.
 • Krzysztof Trawiński, Indyjskie karty pocztowe Meghdoot, s. 57–59.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (10). Olimpijski rekord na aukcji w Berlinie, s. 60.
TEMATICA otwarta…
 • Witold Mikołajczyk, Zdjęcia stereoskopowe, s. 61–64.
 • Witold Mikołajczyk, Dwa w jednym – marketing i sztuka (1), s. 64–66.
W związku z chorobą prelegenta ulegnie zmianie temat przewidzianej na wtorek 6 czerw­ca wirtualnej prelekcji organizowanej w ramach Wielkopolskich Spotkań Szko­le­niowych. Prelekcję „Korespondencja pocztowa na obszarze Okręgów Generalnych 1918–1921” wygłosi Sławomir Chabros. Początek, jak zwykle, o godz. 19.00.
Wystąpienie Marka Kupniewskiego „Znaczek przedrukowy GG nr 104. Historia powstania próby” zostaje przełożone na 13 czerwca. Osobny komunikat w tej sprawie zostanie wysłany później.
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 6 czerwca 2023 roku, o godz. 19:00. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Filatel - okładka W czerwcowym numerze „Filatela” opublikowany został artykuł MarkMarka Zbierskiego pt. Właściwy Chevron (s. 304–306), znany już z numeru 23/2018 biuletynu „Tematica”.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 45. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Kol. Marek Kupniewski omówi temat „Znaczek przedrukowy GG nr 104. Historia powstania próby”.
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 6 czerwca 2023 roku, o godz. 19:00. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 44. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Kol. Janusz Bator przedstawi prelekcję „Poczty polowe w twier­dzy Przemyśl w latach 1914–1915”. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 25 kwietnia 2023 roku, o godz. 19:00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Biuletyn TEMATYK - okładka Biuletyn TEMATYK - str. 26 Biuletyn TEMATYK - str. 47 Ukazał się 12. numer biuletynu Klubu Zainteresowań TEMATYK, jak zwykle na wysokim poziomie edytorskim i merytorycznym. Każdy z czytelników znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Rok wielkich wydarzeń, s. 1–2.
 • Kronika klubowa (zestawił Ryszard Prange), s. 2–3.
 • Ludwik K. Malendowicz, Czy znaczki pocztowe Nikaragui z 1900 roku zmieniły lokalizację Kanału Panamskiego?, s. 3–5
 • Ryszard Prange, Eksponaty Mistrzów. Nasz ojciec — Słońce. Eksponat Jeana-Marca Seydoux (Szwajcaria), s. 6–15.
 • Ludwik K. Malendowicz, Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania. Argentyna (1). Karty pocztowe, s. 16–21.
 • Ala Bonio, Karta do eksponatu, czyli spełniamy marzenia!, s. 21–22
 • Ryszard Prange, Aerogramy (całostki) australijskie, s. 23–29.
 • Robert R. Henak, Karta tytułowa (tłum. Ryszard Prange), s. 30–31.
 • Ryszard Prange, Damian Läge nowym sygnatariuszem Roll of Distinguished Philatelists, s. 32–33.
 • Jacek Wierzbicki, Duńskie znaczki kolejowe, s. 34–41.
 • Ludwik K. Malendowicz, Interesujące odwrotki znaczków Wysp Cooka, s. 42–44.
 • Ryszard Prange, Elementy tematyczne na bookletach Wielkiej Brytanii do 1971 r., s. 45–50
 • Ryszard Prange, Ilustrowane całostki belgijskie do 1939 roku, s. 51–56.
Przegląd Filatelistyczny - okładka W majowym numerze „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” opublikowany został artykuł Marka Zbierskiego Piąte koło u wo­zu, czyli o pub­likacjach klubów zainteresowań słów kilka (s. 217–219).
W sobotę, 17 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 w Klubie Osiedlowym KRĄG przy ul. Dmowskiego 37 w Poznaniu rozpocznie się coroczne spotkanie przewodniczących kół PZF Okręgu Wielkopolskiego z Zarządem Okręgu. W programie oprócz spraw organizacyjnych odbędzie się prelekcja kol. Jacka Wierzbickiego o jego eksponacie tematycznym „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki”.
Od 10 czerwca do 30 września 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. St. Grochowiaka w Lesznie (II piętro) będzie trwał pokaz filatelistyczny „Jan Jonston i Jan Amos Komeński w filatelistyce”.
Koło Miejskie PZF w Lesznie z okazji 420. rocznicy urodzin doktora Jana Jonstona i uchwały Rady Miasta o ustanowieniu 2023 roku w Lesznie „Rokiem doktora Jana Jonstona” wydało, w partnerstwie z Miastem Leszno i Pocztą Polską, okolicznościowe walory pocztowe.
Czytaj więcej >>
Logo XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Ruda Śląska 2023 W dniach 22–26 września 2023 roku odbędzie się w Rudzie Śląskiej XXIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Ruda Śląska 2023”. To najważniejsze dla nas wydarzenie od pięciu lat. Polski Związek Filatelistów chciałby, żeby jak najszersza rzesza jego członków miała możliwość zwiedzenia wystawy. W związku z tym sprawdza możliwość zorganizowanego przewozu chętnych z całej Polski. Jest plan, by z największych miast przewieźć autobusami i zakwaterować tych, którzy by wyrazili na to chęć.
Usługa taka zawierałaby przyjazd autobusem do Rudy Śląskiej w piątek 22 września oraz zwiedzanie wystawy i nocleg. W sobotę 23 września: śniadanie w hotelu, zwiedzanie wystawy, możliwość udziału w uroczystej Gali Prymusów i powrót autobusem.
Koszt dla uczestnika wyniesie prawdopodobnie 70 zł.
Organizatorzy wystawy chcieliby sprawdzić, czy taka propozycja spotkałaby się z szerszym zainteresowaniem i dlatego została przeprowadzona wstępna ankieta. Do 12 maja można zgłaszać na adres mailowy Ryszarda Prange ryszprange@poczta.wp.pl wstępne zgłoszenia liczbowe chętnych spośród członków kół Okręgu Wielkopolskiego.
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
25 kwietnia 2023 roku odbyły się 44. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Janusz Bator przedstawił prelekcję pt. „Poczty polowe w twier­dzy Przemyśl w latach 1914–1915”. W spot­kaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 29 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
17 czerwca (sobota) 2023 roku, o godz. 10.00, w Klubie Osiedlowym „Krąg” w Poznaniu (ul. Dmowskiego 37, 1. piętro) odbędzie się doroczne spotkanie prezesów kół (lub ich przedstawicieli) z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego PZF.
4 maja 2023 roku (czwartek), w godzinach od 14.30 do 16.30, będzie czynne biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF (Poznań, ul. Dmowskiego 37, Klub „Krąg”). Będzie okazja do odbioru walorów specjalnych i numerów „Filatelisty”.
Ryszard Prange wystąpił 19 kwietnia 2023 roku z prelekcją o filatelistyce tematycznej w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze-Jagniątkowie.
Czytaj więcej >>
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 44. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Kol. Janusz Bator przedstawi prelekcję „Poczty polowe w twier­dzy Przemyśl w latach 1914–1915”. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 25 kwietnia 2023 roku, o godz. 19:00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Życzenia świąteczne

Filatel - okładka W kwietniowym numerze „Filatela” opublikowany został artykuł Marka Zbierskiego pt. Tematyczne wykorzystanie nazw miejscowości (s. 201–205).
Przegląd Filatelistyczny - okładka W marcowym numerze „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” znalazło się wspomnienie Marka Zbierskiego o zmarłym niedawno Manfredzie Schulze — Odszedł wielki przyjaciel polskiej filatelistyki (s. 92–93).
6 kwietnia 2023 roku (czwartek), w godzinach od 14.30 do 16.30, będzie czynne biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF (Poznań, ul. Dmowskiego 37, Klub „Krąg”). Będzie okazja do odbioru walorów specjalnych („Szpak”) i numerów „Filatelisty”.
Logo: XXIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Ruda Śląska 2023 Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF mianował Ryszarda Prange komisarzem okręgowym na XXIII Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną Ruda Śląska 2023. Rolą komisarza okręgowego jest zebranie zgłoszeń udziału eksponatów w wystawie od wy­staw­ców — członków Okręgu, potwierdzenie ich i prze­ka­za­nie ko­misarzowi OWF. Komisarz okręgowy zawozi eksponaty z Okrę­gu na wystawę i przywozi je po wystawie do Poznania.
Eksponaty na wystawę, zgodnie z Regulaminem OWF, należy zgłaszać najpóźniej do 10­czerw­ca 2023 roku. Żeby dotrzymać tego terminu, zgłoszenia udziału w wystawie należy przesłać Ryszardowi Prange na adres mailowy: ryszprange@poczta.wp.pl najpóźniej do końca maja 2023 r. – wcześniejsze zgłoszenia będą mile widziane.
Regulamin wystawy (zasady uczestnictwa) i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stro­nie internetowej Zarządu Głównego PZF: zgpzf.pl/xxiii-owf-ruda-slaska-2023.
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
21 marca 2023 roku odbyło się 12. wirtualne spotkanie członków Klubu Zainteresowań TEMATYK. Zebrani (28 osób) wysłuchali bieżących komunikatów klubowych i obejrzeli prezentację Ryszarda Prange, poświęconą eksponatowi Petera Weira (Wielka Brytania), zatytułowanemu „Płyn życia. Krew, od starożytnego mitu do współczesnej medycyny”.
Idą z duchem czasu. Leszczyńskich filatelistów zafascynowały... kryptoznaczki.
Czytaj więcej >>
Oglądaj więcej w Telewizji Leszno >>
Święty Gabriel - okładka Ukazał się numer 153–154 (marzec–czerwiec 2023) biuletynu „Święty Gabriel”.
Spis treści:
 • Św. Archanioł Gabriel — Patron pocztowców i filatelistów
 • Atrybuty Archanioła Gabriela
 • Marzanna Dąbrowska — in memoria
 • Papież Jan Paweł II na znakach pocztowych
 • Kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II
 • Ks. Generał Stanisław Brzóska
 • Papież Benedykt XVI
 • Nowości polskie
 • Nowości zagraniczne
 • Wystawiennictwo Rodziny Danielewiczów
 • Międzynarodowa Nagroda „San Gabriele”
 • Nekrologi
 • Kronika Klubu „Święty Gabriel”
Biuletyn TEMATYK - okładka Biuletyn TEMATYK - str. 28 Biuletyn TEMATYK - str. 39 Pierwszy w 2023 roku biuletyn Klubu Zainteresowań TEMATYK (nr 11) został wysłany. Ponad stu członków otrzyma, tak jak zawsze, solidną porcję wiedzy, przekazaną przez siedmiu autorów artykułów. O czym tym razem? Zobaczcie w spisie treści.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Co nas czeka w 2023 roku, s. 1–2.
 • Kronika klubowa (zestawił Ryszard Prange), s. 2.
 • Ryszard Prange, Australijskie telegramy ozdobne, s. 3–12.
 • Rüdiger Fritz, Od dzieciństwa zafascynowany olimpizmem (tłum. Ryszard Prange), s. 13–14.
 • Ryszard Prange, Eksponaty Mistrzów. Władca Pierścieni - eksponat Rüdigera Fritza (Niemcy), s. 15–26.
 • Francisco Piniella, Materiał powstały przy tworzeniu walorów (tłum. Ryszard Prange), s. 27–31.
 • Ryszard Prange, Eksponaty jednokartowe – amerykańska ciekawostka, s. 32–35.
 • Mieczysław Rożek, Ostatnio kupiłem. Sport i góry, s. 36–37.
 • Ryszard Prange, Pierwsze znaczki okolicznościowe, s. 38–41.
 • Ludwik K. Malendowicz, Najdroższe w świecie polonicum – bożonarodzeniowy znaczek pocztowy RFN z roku 2016, s. 41–44.
 • Ludwik K. Malendowicz, Niewprowadzony do obiegu znaczek Południowej Afryki z 1987 r. poświęcony Biblii, s. 44–45.
 • Jacek Wierzbicki, Z 80 na 60 kart – transformacja eksponatu, s. 46–48.
 • Ryszard Prange, Poczta pneumatyczna w Paryżu, s. 49–54.
 • Ryszard Cieślak, Szukajcie, a znajdziecie, s. 54–56.
21 marca 2023 roku o godz. 19.00 odbędzie się wirtualne (za pośrednictwem systemu Zoom) spotkanie członków Klubu Zainteresowań TEMATYK. W programie m.in. prezentacja eksponatu Brytyjczyka Petera Weira „Płyn życia” (o krwi).
Czerwcowe spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie” — nie odbędzie się, jak początkowo planowano, 10 czerwca, a 17 czerwca 2023 roku (wyjątkowo trzecia sobota miesiąca!).
Przystanek historia - zaproszenie W ramach cyklu „Wtorek z dokumentem” w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (Poznań, ul. Dąbrowskiego 29) 14 marca 2023 roku o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie poświęcone znaczkom tzw. poczty podziemnej, wydawanym w latach 1980–1989 przez środowiska opozycyjne w Polsce. Znaczki te są ważnym źródłem historycznym. Spełniały funkcje propagandowe, edukacyjne i poznawcze. Podczas spotkania będą omawiane bogate kolekcje tych znaczków, które trafiły do zasobu archiwum IPN w Poz­naniu w ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci”.
Filatelista - okładka W marcowym numerze „Filatelisty” ukazały się publikacje Andrzeja Dudka – Opłatek u gostyńskich filatelistów i Lecha Woźnego – Koło Miejskie PZF w Lesznie wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna.
Czytaj więcej >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu Zrzut ekranu Zrzut ekranu
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF i Klub Zainteresowań TEMATYK zorganizowali 7 marca 2023 roku wirtualne szkolenie sędziów PZF, na którym Krzysztof Piwko przedstawił prelekcję „Znaczenie rzadkości i stanu w eksponatach historii poczty”. Miało ono charakter otwarty i mogli w nim wziąć udział w charakterze gości wszyscy zainteresowani przedstawianą problematyką. W spotkaniu — za pośrednictwem systemu Zoom — udział wzięły 52 osoby.
Link do dzisiejszej prelekcji >> https://youtu.be/JX-aYHVSWR4
Filatel - okładka W marcowym numerze „Filatela” ukazało się opracowanie Marka Zbierskiego zatytułowane Publibel (s. 144–146).
Biuletyn TEMATICA - okładka
38. numer biuletynu „Tematica”, to kontynuacja kilku cyklów („Kalendarz dla tematyka” oraz artykuły o stemplach okolicznościowych i R-kach tematycznych), a także nowości, m.in. analiza jednego z najciekawszych eksponatów polskich oczami tematycznego mistrza Europy, kolejna analizie eksponatu o L. van Beethovenie, materiał o znaczkach krajów ze stowarzyszenia małych administracji pocztowych SEPAC oraz wstęp do przeglądu włoskich całostek z re­kla­mami z lat 1919–1925. Na zakończenie materiały o klasie filatelistyki otwartej.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Teraz też w kolorze, s. 1.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka (3), s. 3–11.
 • Krzysztof Trawiński, Eksponat z papierami na sukces, ale…, s. 12–28.
 • Marek Zbierski, Recykling a filatelistyka, s. 28.
 • Marek Zbierski, Włoskie całostki charytatywne z reklamami, s. 29–31.
 • Krzysztof Trawiński, Skojarzenia i cytaty, s. 31–38.
 • Krzysztof Trawiński, Tematyka w kilku słowach (7). Żywy znaczek, s. 38.
 • Marek Zbierski, Ciekawe R-ki tematyczne (2), s. 39–41.
 • Krzysztof Trawiński, SEPAC, s. 42–45.
 • Marek Zbierski, Stemple z dedykacją (4), s. 46–48.
 • Krzysztof Trawiński, Origami ze znaczka, s. 49–52.
 • Marek Zbierski, Walory niewłaściwe (2). Anty-walory, s. 53–56.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (8), Rekordy, rekordy, s. 57.
TEMATICA otwarta…
 • Witold Mikołajczyk, Kolejna garść uwag – Oława 2022 (2), s. 58–59.
 • Witold Mikołajczyk, Materiał niefilatelistyczny w klasie filatelistyki otwartej (2). Zapałczanej przygody ciąg dalszy, s. 60–64.
 • Witold Mikołajczyk, Historia jednego z eksponatów w klasie filatelistyki otwartej, s. 64–66.
 • Witold Mikołajczyk, Uwagi do regulaminu Klasy Filatelistyki Otwartej, s. 67–70.
22 lutego 2023 roku w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek historia” odbył się pokaz „Znaczki poczty podziemnej z lat 1981–1989 z kolekcji Edwina Klessy”. Czytaj więcej >>
Biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Krąg, ul. Dmowskiego 37) będzie czynne 2 marca 2023 roku (czwartek), w godzinach od 14.30 do 16.30. Można będzie odebrać walory specjalne i „Filatelistę”.
Przegląd Filatelistyczny - okładka Lutowy numer „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” opu­bli­ko­wał artykuł Marka Zbierskiego O poprawne nazew­nic­two w fi­la­telistyce (s. 84–87).
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
21 lutego 2023 roku odbyło się 11. wirtualne zebranie członków Klubu PZF TEMATYK. W spotkaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 30 osób. Poza szeregiem bieżących spraw klubowych wysłuchali oni wystąpienia Ryszarda Prange na temat „Optymalizacja eksponatu tematycznego”.
22 lutego 2023 roku, o godz. 16.00, w poznańskiej siedzibie „Przystanku Historia” (ul. Dąbrowskiego 29), odbędzie się pokaz tzw. znaczków Poczty Solidarności ze zbiorów Edwina Klessy.
Filatelista - okładka W lutowym numerze „Filatelisty” ukazał się artykuł Ryszarda Prange pt. Klub Zainteresowań PZF TEMATYK ma dwa lata (s. 96–97).
Filatel - okładka Lutowy numer „Filatela” przyniósł trzy artykuły Marka Zbierskiego: Jak całostka stała się drukiem (s. 84–85), Metryki maszyn frankujących. Unikaty czy masówka? (s. 86–89) i Rola tekstu w eksponacie filatelistycznym (s. 89–94).
2 lutego 2023 roku (czwartek), w godzinach od 14.30 do 16.30, czynne będzie biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF przy ul. Dmowskiego 37.
Prezydium Zarządu Głównego PZF na posiedzeniu 22 stycznia 2023 roku, zatwierdziło regulamin XXIII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Ruda Śląska 2023”. Wystawa odbędzie się w dniach od 22 do 26 września 2023 roku.
Czytaj więcej >>
17 października 2022 roku, w 173. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, w ho­lu Szkoły Podstawowej nr 13 w Le­sz­nie zorganizowany został pokaz fila­teli­stycz­ny. Z uwagi na dużą oglądalność i za­in­tere­so­wanie ogłoszonym kon­kur­sem „Fryderyk Chopin rodem – war­sza­wia­nin, sercem – Polak, a talentem – świata obywatel” przedłużono go do 15 stycznia 2023 r. Po podsumowaniu wy­ników konkursu wręczono trzy główne nagrody (na 29 prawidłowych rozwiązań).
Na zdjęciu (od prawej): dyrektor Szkoły Tomasz Kaźmierczak, nagrodzone uczennice, prezes Koła PZF Spinko Zdzisław Glapiak, wicedyrektor Szkoły Katarzyna Tycner oraz zespół kon­kursowy z przewodniczącym Grzegorzem Antoniakiem — sekretarzem Koła PZF Spinko.
Koło Miejskie PZF w Lesznie 17 stycznia 2023 roku zostało wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”.
Czytaj więcej >>
Czytaj więcej na stronie ZG PZF >>
20 stycznia 2023 roku o godz. 14.00 w punkcie Informacji Turystycznej w Gnieźnie (ul. Chrobrego 40/41, wejście od ul. Rzeźnickiej) otwarta zostanie wystawa z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorem wystawy jest Wojciech Śmielecki.
Filatelista - okładka Ukazał się pierwszy w 2023 roku styczniowy numer „Filatelisty”, a w nim publikacja Lecha Woźnego pt. Konkurs na eksponat filatelistyczny z okazji 70 lat Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
Członkowie Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2023 rozpoczęli od spotkania opłatkowego. Było ono również okazją do podsumowania jubileuszu 65-lecia Koła, które obchodzono w ubiegłym roku. Spotkanie zorganizowano 9 stycznia 2023 roku w jednym z gostyńskich barów.
Czytaj więcej >>
Czytaj więcej na stronie ZG PZF >>
Pierwszy w 2023 roku dyżur w biurze Okręgu Wielkopolskiego PZF na ul. Dmowskiego 37 będzie miał miejsce w czwartek, 12 stycznia, w godz. 14.30–16.30. Będzie okazja do odbioru aktualnych i zaległych egzemplarzy „Filatelisty”.
Filatel - okładka W styczniowym numerze „Filatela” znalazły się trzy opracowania Marka Zbierskiego: Taryfa od 8 stycznia 1924 roku – jedno rozporządzenie, dwa różne teksty (s. 20–22), Od Mandelgrena do IKEA (s. 33–35) i Polskie formularze pocztowe w eksponacie tematycznym (2) (s. 35–41).
Filatel - okładka W grudniu 2022 roku zadebiutował nowy miesięcznik filatelistyczny „Filatel”, dostępny za darmo w Internecie, a w jego pierwszym numerze ukazały się trzy publikacje autorstwa Marka Zbierskiego: Zaczynamy nową erę w polskiej filatelistyce (s. 6–7), Polskie formularze pocztowe w eksponacie tema­tycz­nym (s. 23–28) i Nasze krajowe kluby zainteresowań (s. 49).Aktualności z roku:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023