Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

15 grudnia 2022 roku Koło Miejskie PZF w Lesznie zorganizowało spotkanie wigilijno-noworoczne, którym zakończyło jubileuszowy rok 70-lecia Koła.
Czytaj więcej >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka Przegląd Filatelistyczny - okładka W listopadowym numerze „Prze­glądu Fila­te­lis­tycz­nego” uka­zały się artykuły Bartłomieja Kaw­ki, zatytułowany Wydanie obie­gowe „Małe Doniczki” (s. 448–450), oraz Marka Zbier­skie­go Nowy poziom usług czy tylko sce­nar­iusz jak z filmu SF? (s. 485–486), a w grudniowym nu­me­rze artykuł Bogdana Micha­laka Św. Archanioł Gabriel — patron poczty i filatelistów (s. 515–519).
Życzenia świąteczne

Pierwszy w 2023 roku dyżur w biurze Okręgu Wielkopolskiego PZF na ul. Dmowskiego 37 będzie miał miejsce w czwartek, 12 stycznia, w godz. 14.30–16.30. Będzie okazja do odbioru aktualnych i zaległych egzemplarzy „Filatelisty”.
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
13 grudnia 2022 roku odbyły się 42. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Marcin Wysocki przedstawił prelekcję pt. „Polska nr 1, wydania przedrukowe 1919, inne znaczki PMW oraz GG — przykłady niebezpiecznych fałszerstw”. W spotkaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięły 33 osoby.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Biuletyn TEMATYK - okładka Biuletyn TEMATYK - str. 20 Biuletyn TEMATYK - str. 46 Biuletyn TEMATYK - okładka
Ukazał się piąty w tym roku biu­letyn Klubu TEMATYK, a w nim m.in. reportaż z wyprawy do Liberca i ze spot­kania klubowego, wywiad z Ju­bi­la­tem – autorem Eksponatu Mistrza, artykuły szkole­niowe, opisy walorów tematycz­nych, ciekawostki — dla każ­de­go coś pouczającego i ciekawego.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, To już dwa lata, s. 1.
 • Kronika klubowa (zestawił Ryszard Pran­ge), s. 2–5.
 • Ryszard Prange, Sprawozdanie fi­nan­so­we, s. 6.
 • Jacek Wierzbicki, Członkowie Klubu TE­MA­TYK na wystawie „Liberec 2022”, s. 7–15.
 • Ryszard Prange, Powystawowe ref­lek­sje tematyczne, s. 16.
 • Ryszard Prange, 50 lat z wędkarstwem — wywiad z Januszem Jaskulskim, s. 17–19.
 • Ryszard Prange, Eksponaty Mistrzów. Wędkarstwo — moje hobby eksponat Janusza Jaskulskiego, s. 20–30.
 • Ala Bonio, Praca nad eksponatem w kole młodzieżowym, s. 31.
 • Jacek Wierzbicki, Frankatury — odbitki próbne i kontrolne, s. 32–34.
 • Ludwik K. Malendowicz, Nieudane fałszerstwo znaczka USA – odwrotka Nixona z 1995 r., s. 35–36.
 • Joachim Maas, Innowacja (tłum. Ryszard Prange), s. 37–43.
 • Ryszard Prange, Za co medale?, s. 44–45.
 • Ryszard Prange, Ilustrowane aerogramy Wyspy Bożego Narodzenia 1971-1992, s. 46–48.
 • Ryszard Prange, Ilustrowane aerogramy Wysp Kokosowych 1987-1992, s. 48–50.
 • Mieczysław Rożek, Oddech wolności? Świąteczne całostki ČSR z czasów stalinizmu, s. 51–52.
 • Ryszard Prange, Cesarski jacht „w służbie” niemieckiej poczty kolonialnej, s. 53–56.
24 listopada 2022 roku odbyło się zebranie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.
 • Przyjęto nowy regulamin Klubu „Tematyk”, zaproponowany przez prezesa Klubu, Ryszarda Prange.
 • Na wniosek kol. Józefa Kopcia powołano dwuosobową komisję inwentaryzacyjnej w składzie: Rożek Mieczysław i Józef Kopeć.
 • Powołano do życia Internetowe Koło Młodzieżowe przy Okręgu Wielkopolskim. Koło poprowadzi kol. Marcin Matuszczak, we współpracy z kol. Andrzejem Świdurskim. Przewi­dywane są spotkania w formie mieszanej – wirtualne lub, w razie możliwości, w realu. Kołu zapewnione zostaną pomoce dydaktyczne z Zarządu Głównego PZF.
 • Prezes Ryszard Prange poinformował o pozytywnym zakończeniu rozmów dotyczących obniżenia kosztów wynajmu sali na spotkania wymienne w Klubie Osiedlowym „Krąg”. Wynajem obejmuje trzy godziny (9.00–12.00) w każdą drugą sobotę miesiąca. Prowadzącym spotkania pozostaje kol. Piotr Dehmel.
 • Ze względu na podwyżki kosztów druku obniżono liczbę zamawianych przez Okręg egzemplarzy „Biuletynu Informacyjnego” (do 8 sztuk) i „Historyczno-Badawczego Biuletynu Filate­listycz­nego” (do 4 sztuk).
 • W związku ze wzrostem kosztów druku postanowiono zmniejszyć liczbę wydawanych egzemplarzy „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych” do 60 sztuk.
 • Kol. Andrzej Świdurski zgłosił wniosek dotyczący przesyłania komunikatów do kół Okręgu, aby podejmowane przez Zarząd Okręgu decyzje były znane przewodniczącym kół. Członkowie Zarządu postanowili, że informacje — w formie skondensowanych komunikatów — zamieszczane będą na stronie internetowej Okręgu.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 42. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Marcin Wysocki przedstawi prelekcję „Polska nr 1, wydania przedrukowe 1919, inne znaczki PMW oraz GG — przykłady niebezpiecznych fałszerstw”. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 13 grudnia 2022 roku, o godz. 19:00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku do spotkania, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Filatelista - okładka W grudniowym „Filateliście” ukazał się artykuł Andrzeja Dudka pt. Spotkanie Filatelistów „U Michałka” w Opawie.
Święty Gabriel - okładka Ukazał się numer 152 (grudzień 2022) biuletynu „Święty Gabriel”.
Spis treści:
 • Święty Archanioł Gabriel - Patron pocztowców i filatelistów
 • Brewe apostolskie papieża Pawła VI
 • Papież Jan Paweł II na znakach pocztowych
 • XXII Dzień Papieski w Poznaniu
 • Bł. Karol I Habsburg
 • Bł. Maria Gabriela od Jedności
 • Procesja fatimska w Makau
 • Nowości polskie
 • Kronika Klubu
 • Nekrologi
Filatel - okładka Od 1 grudnia 2022 roku dostępny jest nowy miesięcznik filatelistyczny Filatel.pl, wydawany w formie pliku PDF, który można pobrać bezpłatnie na stronie www.filatel.pl. Wśród zespołu redaktorskiego jest m.in. Marek Zbierski.
Biuletyn TEMATICA - okładka
Do członków Klubu rozsyłany jest już 37. numer biuletynu „Tematica”. Na 80 stronach czytelnicy znajdą sporą porcję filatelistycznej wiedzy tematycznej, wynikającej m.in. ze spostrzeżeń poczynionych na tegorocznych wy­sta­wach w Bautzen (Budziszynie) i Rzeszowie.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Kolejny udany rok i plany na przyszłość, s. 1.
 • Kronika towarzyska, s. 2–3
 • Marek Zbierski, Uczyć się wzajemnie na błędach, to też element naszej misji, s. 4.
 • Marek Zbierski, Abecadło wystawcy tematycznego (11). Tematyka w Bautzen i Rzeszowie, s. 5–9.
 • Krzysztof Trawiński, Ad vocem, s. 9–10.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka, s. 11–19.
 • Krzysztof Trawiński, Można czy nie można, s. 20–22.
 • Krzysztof Trawiński, Estońskie sekretniki reklamowe, s. 23–25.
 • Marek Zbierski, Sekretnik z niespodziewanym polonicum, s. 25–26.
 • Krzysztof Trawiński, Global forever, czyli gwiazda betlejemska i nie tylko, s. 27–28.
 • Jacek Wierzbicki, Po drugiej stronie znaczka, s. 29–34.
 • Marek Zbierski, Gwiazdkowe stemple z dedykacją, s. 34.
 • Marek Zbierski, Ciekawe R-ki tematyczne (1), s. 35–38.
 • Krzysztof Trawiński, Euromed – to wcale nie o medycynie, s. 38–42.
 • Marek Zbierski, Kolejny stempel – polonicum, s. 42.
 • Marek Zbierski, Stemple z dedykacją (3), s. 43–44.
 • Krzysztof Trawiński, Sebastian Delcampe, s. 45–46.
 • Krzysztof Trawiński, Marek Zbierski, Reklamy na sekretnikach estońskich z 1937 r., s. 47–54.
 • Krzysztof Trawiński, Znaczkowe testy na inteligencję, s. 55–57.
TEMATICA otwarta…
 • Marek Zbierski, Pomysł był trafiony, s. 58.
 • Witold Mikołajczyk, Kolejna garść uwag – Oława 2022, s. 59–67.
 • Marek Zbierski, Zrozumieć naczelną zasadę powstania tej klasy, s. 67, 74.
 • Witold Mikołajczyk, Materiał niefilatelistyczny w klasie filatelistyki otwartej (1). Etykiety zapałczane, s. 68–74.
Przegląd Filatelistyczny - okładka Październikowy numer „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” opublikował artykuł Bartłomieja Kawki zatytułowany Siewca — odmiany barwne (s. 409–410).
10 listopada 2022 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 przy ul. Głogowskiej 17 otwarty został Pokazu Filatelistyczny „Rok Józefa Wybickiego”. Jego autorem jest Wojciech Śmielecki z Gniezna.
Czytaj więcej >>
3 listopada 2022 roku rozstrzygnięty został konkurs na eksponat filatelistyczny (fauna, flora, sport, sławni ludzie, kosmos, architektura itp. na znaczkach pocztowych), zorga­ni­zowany z okazji 70 lat działalności Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
Czytaj więcej >>
10 listopada 2022 roku zmarł kolega Władysław Konarkowski, członek koła PZF Spinko w Lesznie. Pogrzeb odbędzie się 12 listopada 2022 roku o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie.
19 listopada 2022 roku (wyjątkowo trzecia sobota miesiąca!) odbędzie się w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie” spotkanie wymienne — organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego — jak zawsze w godzinach od 9:00 do 12.00.
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
8 listopada 2022 roku odbyły się 41. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Stefan Jakucewicz przedstawił prelekcję pt. „Papier stosowany do produkcji znaczków pocztowych”. W spotkaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 37 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Filatelista - okładka W listopadowym numerze „Filatelisty” ukazał się artykuł Ewy Kożuchowskiej Poczta Szybowcowa i Balonowa z okazji 70-lecia Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 41. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Prelekcję na temat „Papier stosowany do produkcji znaczków pocztowych” przedstawi Stefan Jakucewicz. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 8 listopada 2022 roku, o godz. 19:00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku do spotkania, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Plakat wystawy w Moryniu 11 i 12 listopada 2022 roku w Moryniu (pow. gryfiński) odbędzie się wystawa polskich znaczków z lat 1914–1946 „Niepodległa Poczta Polska”. Wystawa upamiętnia odzyskanie niepodległości i uka­zu­je walory filatelistyczne wydane przez poczty wojskowe i obozowe, organizacje bojowe, fundacje społeczne oraz getta. Prezentowane znaczki w ów­czes­nych czasach były często drukowane i przedrukowywane z zagrożeniem życia. Patriotyczna treść znaczków narażała również kurierów i urzędników pocztowych, którzy w urzędach zaborców i okupantów pracowali na rzecz niepodległej Polski. Zaprezentowane na wystawie zbiory znaczków wzbogacą wiedzę o historii znaczka polskiego.
Ogłoszono XXI Ogólnopolski Konkursu Plastycznego na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej „Ten magiczny czas...”, orgaznizowany przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Konkurs jest objęty patronatem Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki Poczty Polskiej SA. Zwycięska praca zostanie na początku grudnia wydana we Wrocławiu w formie kartki okolicznościowej.
Regulamin konkursu >>
Zgoda na wykorzystanie projektu >>
Informacje o autorze >>
Od 14 do 31 października 2022 w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 przy ul. Głogowskiej 17, odbywa się pokaz znaczków pocztowych poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II, przygotowany przez Dionizego Danielewicza z Klubu Św. Gabriela.
Czytaj więcej >>
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne - okładka Ukazał się 59. tom Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych, a w nim liczne aktualności z życia Wielko­pol­skiego Okręgu PZF oraz różnych wydarzeń filatelistycznych.

Spis treści:
 • Redakcja, Aktualny komentarz, s. 2.
 • Jacek Wierzbicki, Spotkanie prezesów kół z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego PZF (2022.05.21), s. 3–5.
 • Andrzej Dudek, Opłatek u gostyńskich filatelistów (2022.01.19), s. 5–6.
 • Mieczysław Rożek, Obchody 65-lecia Koła PZF w Rawiczu 27 czerwca 2022 r. , s. 7–9.
 • Redakcja, Z kroniki Okręgu, s. 9–15.
 • Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF, Z żałobnej karty, s. 16–17.
 • Kazimierz Krawiarz, Bogumił Ciesielski, Wielkopolana (znaczek i karta pocztowa, datowniki), s. 17–22.
 • Stefan Petriuk, Przesyłki Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte z obecnej Wielkopolski na aukcji firmy Cherrystone, s. 23–24.
 • Szymon Krawiec, Mój ostatni udział w finałach OMKF, s. 24–26.
 • Jacek Wierzbicki, Pokaz filatelistyczny z okazji 100-lecia klubu sportowego KKS Lech Poznań (2022.03.21), s. 26.
 • Lech Woźny, Pokaz filatelistyczny „Historia miasta Leszna zapisana znakami pocztowymi” (2022.04.25-05.07), s. 27–29.
 • Jacek Wierzbicki, Pokaz zbioru „Droga Karola Wojtyły do Watykanu” Tadeusza Stańczyka (2022.05.20-31), s. 29–30.
 • Andrzej Dudek, Jubileusz 65-lecia Koła PZF w Gostyniu i okolicznościowy pokaz filatelistyczny (2022.06.04-07.02), s. 30–32.
 • Ludwik K. Malendowicz, Międzynarodowa Wystawa Znaczków LONDON 2022 (2022.02.19-26). Wystawa o podwójnym systemie ocen eksponatów, s. 33–35.
 • Ludwik K. Malendowicz, Specjalizowana Światowa Wystawa Filatelistyczna – Mistrzostwa Świata HUNFILEX 2022 (2022.03.31-04.03), s. 36–37.
 • Mieczysław Rożek, Kompania Mozambijska (Companhia de Moçambique) — ciekawe ilustrowane całostki pocztowe, s. 38–44.
 • Ludwik K. Malendowicz, Międzynarodowa Wystawa Znaczków LONDON 2022 (2022.02.19-26). Eksponaty tematyczne, s. 45–46.
 • Ludwik K. Malendowicz, Specjalizowana Światowa Wystawa Filatelistyczna – Mistrzostwa Świata HUNFILEX 2022. Eksponaty tematyczne, s. 46–47.
 • Jacek Wierzbicki, O albumie „Wędkarstwo na pocztówkach z dawnych lat” Janusza Jaskulskiego, s. 48–51.
 • Ludwik K. Malendowicz, Czas zadumy, refleksji i wspomnień w „Pasji kolekcjonowania”, s. 52–53.
 • Ludwik K. Malendowicz, Stadion Miejski w Poznaniu na znaczkach Republiki Burundi z roku 2011, s. 54.
 • Ludwik K. Malendowicz, Crown Agents - Agenci Koronni, ich wszechobecny ślad w filatelistyce Wspólnoty Brytyjskiej, s. 54–56.
Od 13 do 16 października 2022 grupa członków Klubu TEMATYK przebywała na Europejskiej Wystawie Filatelistycznej w Libercu. Większość dotarła tam wspólnie, część dojechała indywidualnie.
Czytaj więcej >>
17 października 2022 roku, a więc dokładnie w 173. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, członkowie koła PZF SPINKO w Lesznie zorganizowali w holu Szkoły Podstawowej nr 13 pokaz filatelistyczny. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły wśród uczniów ogłoszono konkurs „Fryderyk Chopin, rodem — warszawianin, sercem — Polak, a talentem — świata obywatel”. Zakończenie pokazu filatelistycznego i ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 31 października.
9 września 2022 roku odbyło się V spotkanie filatelistów „U Michałka” w Opawie.
Czytaj więcej >>
Biuletyn TEMATYK - okładka Już niebawem do rąk ponad stu członków Klubu Zainteresowań PZF TEMATYK trafi dziewiąty numer biuletynu TEMATYK (czwarty w tym roku). Czytelnicy znajdą w nim jak zwykle aktualności, materiały szkoleniowe, opis interesujących walorów tematycznych i mistrzowskiego eksponatu oraz ciekawostki. Jest o czym pisać!

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Jedziemy do Liberca, s. 1–2.
 • Kronika klubowa (zestawił Ryszard Prange), s. 2–3.
 • Ryszard Prange, Warto się spotykać, s. 4.
 • Ryszard Prange, Walory wbrew regułom uznawane za prawidłowe, s. 5–7.
 • Ryszard Prange, Więcej elementów historii poczty w eksponatach tematycznych, s. 8–12.
 • Jacek Wierzbicki, Nietypowe bloki — w dwóch i trzech wymiarach, s. 13–16.
 • Ryszard Prange, Nowe Wytyczne do oceny eksponatów tematycznych — zmiany, s. 16–21.
 • Ryszard Prange, Tematyczne elementy na włoskich kartkach poczty wojskowej (1935–45), s. 22–26.
 • Ryszard Prange, Francuskie przesyłki żołnierskie „Franchise Militare” (1914–1919), s. 27–32.
 • Ludwik K. Malendowicz, Wyspa Penrhyn w Archipelagu Cooka — odwrotki z roku 1920, s. 33.
 • Ryszard Prange, Norman Rockwell — genialny ilustrator i „projektant” znaczków, s. 34–38.
 • Ryszard Prange, Eksponaty Mistrzów. Palma – królowa roślin — eksponat Giovanniego Licaty (Włochy), s. 39–50.
 • Ryszard Prange, Włoskie całostki ilustrowane z lat 1931–37, s. 51–56.
Przegląd Filatelistyczny - okładka We wrześniowym numerze „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” opublikowany został artykuł Bartłomieja Kawki zatytułowany Duży orzeł — odmiany (s. 367–369).
Filatelista - okładka Ukazał się październikowy numer „Filatelisty”, a w nim artykuły Szymona Krawca Mój ostatni finał oraz Ludwika K. Malendowicza Międzynarodowe Filatelistyczne Mistrzostwa Eksponatów Jednoekranowych „CAPEX 2022”.
6 i 20 października oraz 3 listopada 2022 roku będzie czynne biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF przy ul. Dmowskiego 37, w godzinach od 14.30 do 16.30.
W czwartek 15 września 2022 roku czynne będzie biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF przy ul. Dmowskiego 37. Wyjątkowo w godzinach od 15.00 do 16.30. Będzie okazja do odbioru aktualnych i zaległych egzemplarzy „Filatelisty”.
10 września 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 70-lecia działalności Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
Czytaj więcej >>
O spotkaniu w Telewizji Leszno >>
8 września 2022 roku w Lesznie zorganizowano Pocztę Specjalną Balonową, będącą częścią obchodów 70-lecia działalności Koła Miejskiego PZF w Lesznie. Balon wystartował z okolicy Zalewu Rydzyńskiego, a wylądował koło Długich Starych, skąd przesyłki (422 szt.) zostały przewiezione do urzędu pocztowego we Wschowie.
Czytaj więcej >>
O spotkaniu w Telewizji Leszno >>
Filatelista - okładka We wrześniowym numerze „Filatelisty” znalazł się artykuł Lecha Woźnego Filatelistyczne akcenty na jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie.
Herb Tarnowa Od 21 do 25 listopada 2022 roku trwać będzie Krajowa Wirtualna Konkursowa Wystawa Filatelistyczna II stopnia „Tarnów 2022”. Wystawa będzie mieć formę elektroniczną (wirtualną). Nadesłane eksponaty prezentowane będą na stronie internetowej ZG PZF. Komisarzem wystawy jest kol. Wojciech Chwastowski (tel. 601 510 747, e-mail wchw@op.pl. Zgłoszenia wstępne wraz z aktualnym skanem karty tytułowej / karty z planem oraz wypełnionego formularza z krótkim opisem eksponatu należy kierować elektronicznie do 23 września 2022 r. KOW zawiadomi wystawców przyjęciu eksponatu do 10 października 2022 r. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie wystawy.
Regulamin wystawy >>
Zgłoszenie eksponatu >>
Opis eksponatu >>
Z powodu choroby odwołany zostaje czwartkowy (8 września 2022 roku) dyżur w biurze Zarządu Okręgu.
Przegląd Filatelistyczny - okładka Sierpniowy numer „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” przyniósł artykuły Bartłomieja Kawki Różne rysunki z 1925 r. na nowo odkrywane (s. 328–333) i Marka Zbierskiego Jak sobie poradzić z klasą otwartą? (s. 353–355).
Po wakacyjnej przerwie — 10 września 2022 roku (sobota) — odbędzie się spotkanie wymienne (jak zawsze w godzinach od 9:00 do 12.00), organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego, w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie”.
Logo wystawy OBRIA 2022 Na zakończonej 4 września 2022 roku Górnołużyckiej Wystawie Znaczków OBRIA 2022 w Budziszynie (trwała od 1 do 4 września) nasz młodzieżowiec Szymon Krawiec (MKF Borek Wielkopolski) za swój eksponat wystawiany w klasie młodzieżowej „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939–1945” otrzymał 83 punkty i złoty medal. Gratulacje!

3 września 2022 roku w Lesznie zorganizowano Pocztę Specjalną Szybowcową, będącą częścią obchodów 70-lecia działalności Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
Czytaj więcej >>
Po wakacyjnej przerwie Klub PZF TEMATYK wznawia swoje spotkania. Najbliższe odbędzie się 6 września 2022 roku (wtorek) o godz. 19:00, za pośrednictwem systemu Zoom. W programie m.in. Ryszard Kopacz przedstawi swój eksponat wystawowy „Ręce”, który jest w końcowej fazie przygotowania.
25 sierpnia 2022 roku członkowie koła PZF Spinko w Lesznie spotkali się z okazji jubileuszu 35-lecia powstania Koła.
Czytaj więcej >>
Pierwszy po przerwie wakacyjnej dyżur w biurze Okręgu Wielkopolskiego PZF na ul. Dmowskiego 37 będzie miał miejsce w czwartek, 8 września, w godz. 14.30–16.30. Będzie okazja do odbioru aktualnych i zaległych egzemplarzy „Filatelisty”.
Biuletyn TEMATICA - okładka
Ukazał się 36. numer biuletynu „Tematica”, a w nim pojawił się nowy dział — „Kalendarz (dla) tematyka” – każdy dzień miesiąca ma znaczek dokumentujący ważne historyczne wydarzenie, które zostało zwięźle opisane. Kontynuowane są spostrzeżenia o eksponatach wirtualnej wystawy tematycznej „Poznań 2021”. Na końcowych stronach „Tematica” zaczyna publikować materiały pomocne miłośnikom „filatelistyki otwartej”. W tym zakresie „Tematica” będzie współpracować z krajowym liderem w tej klasie, Witoldem Mikołajczykiem.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Otwieramy nowy rozdział aktywności, s. 1.
 • Kronika towarzyska, s. 2.
 • Marek Zbierski, Wyjątkowa wiadomość, s. 3.
 • Krzysztof Trawiński, Abecadło wystawcy tematycznego (8). Eksponat niewykorzystanej szansy, s. 4–12.
 • Marek Zbierski, Abecadło wystawcy tematycznego (9). O poprawną polszczyznę… i nie tylko, s. 12–18.
 • Marek Zbierski, Abecadło wystawcy tematycznego (10). Uwaga: podejrzenie fałszerstwa, s. 19–22.
 • Marek Zbierski, Wędkarstwo – wielka pasja, s. 22.
 • Marek Zbierski, O rzetelność naszych informacji, s. 23–25.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka (1), s. 26–34.
 • Marek Zbierski, Nadruki, to jednak nie takie proste, s. 35–44.
 • Marek Zbierski, Moja przygoda z nadrukiem, s. 45–46.
 • Krzysztof Trawiński, USA+, s. 47–50.
 • Marek Zbierski, Stempel z dedykacją (2), s. 51–54.
 • Jacek Wierzbicki, Francuskie kartki pocztowe w rozmiarze XL, s. 55–57.
 • Krzysztof Trawiński, Fantazje projektanta, s. 57–58.
 • Marek Zbierski, Infopost to nie „służbowy list poczty”, s. 59–60.
 • Marek Zbierski, TEMATICA w zagranicznych mediach, s. 60.
 • TEMATICA otwarta…
  • Marek Zbierski, Witamy w świecie filatelistyki otwartej, s. 61.
  • Witold Mikołajczyk, Historia niejednego przypadku. Dlaczego klasa filatelistyki otwartej…, s. 62–66.
  • Witold Mikołajczyk, Prezentacja za 5 punktów. Reminiscencja powystawowe, s. 67–70.
  • Marek Zbierski, Jak sobie poradzić z klasą filatelistyki otwartej?, s. 71–74.
Znany jest już bogaty program obchodów 70-lecia działalności Koła Miejskiego PZF w Lesznie. Jego częściami będą m.in. Poczta Specjalna Szybowcowa (3 września), Poczta Specjalna Samolotowa (5 września), Poczta Specjalna Balonowa (8 września), uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu (10 września), pokaz filatelistyczny (1–22 września) i konkurs na eksponat tematyczny (1 września–31 października) adresowany do dzieci i młodzieży.
Program obchodów >>
Regulamin konkursu na eksponat >>
Podczas odbywających się w Dżakarcie (Indonezja) od 4 do 9 sierpnia 2022 r. Filatelistycznych Mistrzostw Świata INDONESIA 2022 kol. Szymon Krawiec (MKF Borek Wielkopolski) za eksponat „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939–1945” otrzymał medal pozłacany (klasa młodzieżowa, 83 pkt.), a kol. Janusz Jaskulski (Poznań) za album „Wędkarstwo na pocztówkach z dawnych lat” medal duży srebrny (klasa literatury, 78 pkt.). Gratulacje dla wystawców!
Filatelista - okładka Sierpniowy numer „Filatelisty” przyniósł dwa artykuły kolegów z naszego Okręgu, które ukazały się w dziale Z życia Związku:
 • Lech Woźny, Filateliści w 475. rocznicę nadania praw miejskich Lesznu przez króla Zygmunta I Starego,
 • Andrzej Dudek, Jubileusz 65-lecia Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu.
Przegląd Filatelistyczny - okładka W lipcowym numerze „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” ukazał się artykuł Bartłomieja Kawki O gumie w praktyce (s. 288–290) oraz zbiór różonorodnych refleksji Marka Zbier­skiego pod tytułem Obserwacje filatelistyczne (s. 307–309).
Biuro podróży MMK Travel z Gliwic (biuro obecnie pracuje wyłącznie zdalnie — kontakt telefoniczny: 32 238 95 32 lub mailowy: biuro@mmk.travel.pl, mmk.travel.pl) planuje zorganizowanie wycieczek do Liberca na Europejską Wystawę Filatelistyczną „LIBEREC 2022” i towarzyszący jej „Salon Polarny LIBEREC 2022”, pod patronatem FEPA i z uznaniem FIP (https://www.liberec2022.eu).

Wystawa (1200 ekranów z eksponatami klas: tradycyjnej, historii poczty, tematycznej, astrofilatelistyki, młodzieżowej, eksponatów jednoekranowych, literatury, otwartej i pocz­tówek) odbędzie się w Wellness Hotel Babylon w Libercu, w dniach 13–16 października 2022 r. W Salonie Honorowym wystawiony będzie m.in. Czerwony Mauritius (https://www.liberec2022.eu/en/court-of-honour).

Wyjazd 2-dniowy: 15–16 października 2022 r., cena 760 zł.

Wyjazd 3-dniowy: 14–16 października 2022 r., cena 1090 zł.

Wycieczki zostaną zorganizowane przy minimalnej liczbie ok. 30 uczestników. Termin zgłoszeń co najmniej dwa miesiące przed wyjazdem.

Zatwierdzony został regulamin „Szybowcowej Poczty Specjalnej”, jaka zorganizowana zostanie 3 września 2022 roku z okazji 70-lecia Koła PZF w Lesznie oraz 10-lecia To­wa­rzys­twa Lotniczego w Świebodzicach.
Czytaj więcej >>
Szymon Krawiec reprezentował Okręg Wielkopolski podczas finału 60. Ogólno­pol­skie­go Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Iławie, ale lata lecą — to był już ostatni jego start w tej imprezie.
Czytaj więcej >>
Koło PZF w Rawiczu 27 czerwca 2022 roku zorganizowało w tamtejszym Domu Kultury uroczyste obchody 65-lecia swojej działalności.
Czytaj więcej >>
Koło PZF w Lesznie z okazji jubileuszu 70 lat swojej działalności zamierza zorganizować dwie poczty specjalne: 3 września 2022 roku Szybowcową Pocztę Specjalną i 8 września 2022 roku Balonową Pocztę Specjalną.
Czytaj więcej >>
11 czerwca 2022 roku obchodzono uroczyście 60. rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie. Nie zabrakło akcentów filatelistycznych.
Czytaj więcej >>
Święty Gabriel - okładka Ukazał się numer 150-151 (czerwiec-wrzesień 2022) biuletynu „Święty Gabriel”.
Spis treści:
 • 30 lat Stowarzyszenia Świętego Gabriela na Słowacji
 • Papież Jan Paweł II na znakach pocztowych — Ciekawostki (10)
 • Święci i błogosławieni
 • Św. Alojzy Orione
 • Św. Gianna Beretta Molla
 • Kazimiera Dąbrowska — Wystawa biograficzno-filatelistyczna
 • Watykan
 • Nowości zagraniczne
 • Nowości polskie
 • Wielkanoc
 • Św. Anna z Faras
 • Śp. Marian Dorawa
 • Kronika Klubu „Święty Gabriel”
Biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg” przy ulicy Dmow­skiego 37) będzie czynne w czwartek, 7 lipca 2022 roku, w godzinach 14.30–16.30. W sierpniu, w związku z zamknięciem na miesiąc klubu Krąg, dyżurów w biurze Zarządu Okręgu nie będzie.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 40. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Prelekcję na temat „Mnożenie nowych odmian barwnych na przykładzie polskich znaczków pocztowych — czy to dzielenie włosa na czworo?” przedstawi Marcin Wysocki. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 22 czerwca 2022 roku (wyjątkowo środa!), o godz. 19:00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku do spotkania, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
65-lecie koła w Rawiczu 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 rozpoczną się obchody jubileuszu 65-lecia koła PZF w Rawiczu (miały się one odbyć dwa lata temu, ale sytuacja covidowa zablokowała możliwości ich organizacji na dwa lata). Uroczystości odbędą się w Sali Witrażowej Rawickiego Domu Kultury, przy ulicy Targowej 1. Spotkanie uświetni pokaz eksponatu kol. Tomasza Derlatko „Arkusze i arkusiki” oraz wystąpienie przewodniczącego Koła PZF w Rawiczu Stefana Skrzypka „Wydarzenia i dokonania 1955–2020”. Od godz. 15.00 czynne będzie stoisko pocztowe ze znaczkami pocztowymi, również z tymi specjalnie przygotowanymi (spersonalizowanymi) na rocznicę.
Biuletyn TEMATYK - okładka Członkowie Klubu TEMATYK otrzymają niebawem ósmy numer biuletynu TEMATYK. Nie ustajemy w pracy, w odkrywaniu nowych ciekawych tematów i przekazywaniu ich członkom Klubu. Życzymy pouczającej lektury w letnie, coraz dłuższe dni.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Money, money i co w numerze, s. 1–2.
 • Kronika klubowa (zestawił Ryszard Prange), s. 2–4.
 • Ryszard Prange, Indyjskie telegramy reklamowe w latach 20. i 30. XX wieku, s. 4–7.
 • Ryszard Prange, Ilustrowane całostki wysp Pacyfiku. Całostki nowozelandzkie 1897–1913, s. 8–9.
 • Ryszard Prange, Aerogramy wysp Tonga 1970–1978, s. 9–10.
 • Ryszard Prange, Tematyczne nadruki na znaczkach, s. 11–17.
 • Ryszard Prange, Irlandzkie zeszyciki znaczkowe — tematyczne okładki , s. 18–21.
 • Francisco Piniella, Jak ulepszyć (przebudować) eksponat?, cz. 2 (tłum. Ryszard Prange), s. 22–27.
 • Jacek Wierzbicki, Tytuł i plan — na ilu kartach? , s. 28–31.
 • Adam Staroń, Tajemnicze prowizorium z Boliwii, s. 31–33.
 • Ludwik K. Malendowicz, Najciekawsze odwrotki znaczków religijnych , s. 33–36.
 • Ryszard Prange, Reklamy na przywieszkach niemieckich znaczków z lat 1911–12, s. 37–39.
 • Ryszard Prange, Eksponaty Mistrzów. Starożytna matematyka grecka, jej rozwój i od­dzia­ły­wanie — eksponat Dietera Egelriede, s. 40–48.
 • Maciej Kandulski, O eksponacie Dietera Egelriede kilka słów od matematyka, s. 49–56.
4 czerwca 2022 roku w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu został otwarty pokaz filatelistyczny z okazji 65-lecia Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego (1957–2022).
Czytaj więcej >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka W majowym numerze „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” ukazały się artykuły Bartłomieja Kawki Arkusz z formy I znaczka Fi 114 typ I (s. 230–233) oraz Ludwika K. Malendowicza Wojenne dzieje”, czyli twórcze przeniesienie eksponatu filatelistycznego „Polskie losy 1939–1945” na tekst drukowany (s. 208–210).
Biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg” przy ulicy Dmow­skiego 37) będzie czynne w czwartek, 2 czerwca 2022 roku, w godzinach 14.30–16.30.
21 maja 2022 roku w Klubie Osiedlowym „Krąg” w Poznaniu odbyło się spotkanie prezesów kół z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego PZF. W programie była m.in. informacja o działalności Okręgu w ciągu minionego roku oraz wręczenie związkowych wyróżnień.
Czytaj więcej >>
20 maja 2022 roku w Klubie Osiedlowym „Krąg” w Poznaniu miało miejsce otwarcie pokazu eksponatu Tadeusza Stańczyka pt. „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”.
Czytaj więcej >>
Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu zapraszają na otwarcie pokazu filatelistycznego „65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu 1957–2022”, który odbędzie się w sali wystaw czasowych w sobotę, 4 czerwca 2022 roku, o godz. 16.00. Czytaj więcej >>
21 maja 2022 roku, o godz. 10.00, w Klubie Osiedlowym „Krąg” w Poznaniu (ul. Dmowskiego 37, 1 piętro) odbędzie się spotkanie prezesów kół z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego PZF. W programie:
 1. Informacja o działalności Okręgu Wielkopolskiego od Walnego Zebrania w czerwcu 2021 roku.
 2. Wręczenie dyplomów Zasłużonych dla Okręgu Wielkopolskiego (dotyczy tytułów przyznanych przez Walne Zebranie w czerwcu 2021 r.).
 3. Wręczenie odznaczeń związkowych.
 4. Prezentacja kol. Zbigniewa Maciejewskiego z koła Poznań-Miasto: „Stemple i datowniki nadawcze urzędów pocztowych Poznań (Posen) 1915–1920”.
Biuletyn TEMATICA - okładka Biuletyn TEMATICA - razem
Ukazał się 35. numer biuletynu „Tematica”. Czytelnicy znajdą w nim bogaty zestaw interesujących materiałów, m.in. o nieznanych u nas walorach, jakimi są postogramy, czy ustosunkowanie się do merytorycznej strony jednego z eks­ponatów pokazanych na wirtualnej wystawie „Poznań 2021”, czyli do problemów w przekazie wiedzy tematycznej. Biuletyn klubowy ma pełnić bowiem rolę edukacyjną dla obecnych i przeszłych wystawców. Omawiane są też filatelistyczne aspekty bieżących wydarzeń na świecie, jak wojna w Ukrainie oraz historyczny jubileusz królowej Elżbiety II, a także wiele innych tematów.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Publicystyka tematyczna, s. 1.
 • Kronika towarzyska, s. 2
 • Krzysztof Trawiński, Krótka historia wojennego znaczka Ukrainy, s. 3–4.
 • Marek Zbierski, Abecadło wystawcy tematycznego (5). „A tych wagonów jest ze czterdzieści, sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści” (5), s. 5–19.
 • Marek Zbierski, Abecadło wystawcy tematycznego (6). Wiedzy nigdy nie za wiele, s. 20–24.
 • Marek Zbierski, Abecadło wystawcy tematycznego (7). Dlaczego abecadło wystawcy tematycznego?, s. 25–28.
 • Krzysztof Trawiński, Na drzewo weszła księżniczka, a zeszła królowa , s. 29–32.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (4), Pocztowy plasterek, s. 32–33.
 • Krzysztof Trawiński, Tematyka w kilku słowach (5), Perforacja z liściem, s. 33.
 • Marek Zbierski, Śladami reklam na włoskich znaczkach z lat 1924–25, s. 34–37.
 • Wojciech Wojtyra, Błędy na znaczkach Nowej Fundlandii, s. 38–42.
 • Marek Zbierski, Stemple z dedykacją, s. 42.
 • Krzysztof Trawiński, Postogram — co to takiego?, s. 43–48.
 • Marek Zbierski, Dziwne znaczki tematyczne (2), s. 49–58.
 • Krzysztof Trawiński, Nowy międzynarodowy kupon na odpowiedź, s. 59–62.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (6), Całostka, której nie było, s. 62.
 • Krzysztof Trawiński, Amerykańskie całostki i koperty w rozmiarze XXL (2), s. 63–64.
 • Marek Zbierski, Skromne podsumowanie, s. 65–66.
W dniach 20–31 maja 2022 roku w Klubie Osiedlowym „Krąg” Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” przy ul. R. Dmowskiego 37 odbędzie się pokaz eksponatu opracowanego przez Tadeusza Stańczyka pt. „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”. Godziny zwiedzania poniedziałek–piątek 14.00–20.00 oraz wyjątkowo w sobotę 21 maja br. Uroczyste otwarcie wystawy — piątek, 20 maja, godz. 18.00.
Mocno rozbudowany, od czasów debiutu w 2014 roku, eksponat to 20 ekranów po 9 kart każdy. Pokazuje życie Karola Wojtyły oraz pierwsze dni pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Forma opracowania eksponatu trochę odbiega od standardów określonych dla wystaw konkursowych. Jest to eksponat popularyzujący życie Karola Wojtyły, jego aktywność w tych trudnych dla Polski czasach. Pokazane są też przy okazji sylwetki innych wybitnych Polaków, między innymi Stefana Wyszyńskiego oraz Antoniego Baraniaka. Oryginalność eksponatu podkreślają opisy oparte w dużej mierze na wypowiedziach Karola Wojtyły z podaniem miejsca i daty tych wystąpień.
Pasja kolekcjonowania - okładka W kwietniu 2022 roku ukazało się nowe wydawnictwo Klubu „Święty Gabriel”. Jest to publikacja zwarta „Pasja kolekcjonowania”, autorstwa Bogdana Michalaka i Sławomira Michalaka, poświęcona śp. Ligii Grażynie Michalak, znanej członkini Klubu.
21 maja (sobota) 2022 roku, o godz. 10.00, w Klubie Osiedlowym „Krąg” w Poznaniu (ul. Dmowskiego 37, 1. piętro) odbędzie się spotkanie prezesów kół lub ich przedstawicieli z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego PZF.
W programie:
 1. Informacja o działalności Okręgu Wielkopolskiego od Walnego Zebrania w czerwcu 2021 roku.
 2. Wręczenie dyplomów Zasłużonych dla Okręgu Wielkopolskiego (dot. tytułów przyznanych przez Walne Zebranie w czerwcu 2021 r.).
 3. Wręczenie odznaczeń związkowych.
 4. Prezentacja Kol. Zbigniewa Maciejewskiego z koła Poznań-Miasto: „Stemple i datowniki nadawcze urzędów pocztowych Poznań (Posen) 1915–1920”.
Z okazji 475. rocznicy uzyskania przez Leszno praw miejskich od 25 kwietnia do 7 maja 2022 roku w leszczyńskim ratuszu oglądać można fragmenty zbiorów Lecha Woźnego, prezesa Koła Miejskiego PZF w Lesznie, i Tadeusza Posikaty, skarbnika tego Koła, które złożyły się na pokaz filatelistyczny „Historia miasta Leszna zapisana znakami pocztowymi”.
Czytaj więcej >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka W kwietniowym numerze „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” ukazał się artykuł Marka Zbierskiego: Cenzury ze skrótem „F.a. (s. 150).
Życzenia wielkanocne

Członkowie Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gab­riel” prezentują w Kaplicy Szpitalnej w Lesznie pokaz filatelistyczny „Święta Wiel­ka­nocne to jedne z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich”. Pokaz będzie trwał do 23 kwietnia. Do jego obejrzenia zapraszają leszczyńscy filateliści: Grzegorz Antoniak i Zdzisław Glapiak.
Zrzut ekranu Zrzut ekranu 12 kwietnia 2022 roku odbyły się 39. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Prelekcję na temat „Epidemia cholery w Gdańsku i okolicy w 1831 roku” przedstawił Bernard Jesionowski. W spotkaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 21 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg” przy ulicy Dmow­skiego 37) będzie czynne w czwartki, 21 kwietnia 2022 i 5 maja roku, w godzinach 14.30–16.30.
Biuletyn TEMATYK - okładka Członkowie Klubu TEMATYK otrzymają niebawem kolejne wydawnictwo klubowe. Na siódmy numer biuletynu TEMATYK złożyły się artykuły aż dwunastu autorów. Oprócz aktualności (Ukraina), odpowiedzi na intrygujące pytania, ciekawostek oraz rozważań o teorii i praktyce budowania eksponatów tematycznych, Czytelnicy znajdą informacje o różnych walorach tematycznych.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, To nasz wspólny biuletyn, s. 1.
 • Kronika klubowa (zestawił R. Prange), s. 2.
 • Jacek Wierzbicki, Ukraina – migawki z historii, s. 3–7.
 • Zygmunt Janik, Cezary Rudziński – filatelista, podróżnik, przyjaciel, s. 8.
 • Ryszard Prange, Cezary Rudziński – prekursor nowoczesnej tematyki w Polsce, s. 9–10.
 • Andrzej Mrowiński, Eksponat powstał – ale czy to już koniec pracy nad nim?, s. 11–14.
 • Ludwik K. Malendowicz, Epir Północny – wydanie lokalne z 1914 r. Piękne tematy, lecz czy to materiał do eksponatu?, s. 15–18.
 • Bogdan Cymerys, Ryszard Prange, Tajemnice izraelskich tabsów, s. 19–24.
 • Piotr Zubielik, Ptasie ciekawostki. Wrona z Wronek, s. 25.
 • Adam Staroń, Ptasie ciekawostki. Rarytas z Francji, s. 26.
 • Jari Majander, Nietypowe znaczki pocztowe – zagrożenie czy możliwość dla filatelistyki tematycznej (tłum. Ryszard Prange), s. 27–40.
 • Francisco Piniella (tłum. R. Prange), Jak ulepszyć (przebudować) eksponat?, cz. 1, s. 41–46.
 • Andrzej Jarzynkowski, Filatelistyka lotnicza na przykładzie eksponatu o szybowcach, s. 47–52.
 • Mieczysław Rożek, Izraelska książeczka z całostkami, s. 53–55.
 • Ryszard Prange, Warto przeczytać, s. 56.
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „FRANKOTYP” będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca z okazji Światowego Tygodnia Szczepień.
Czytaj więcej >>
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 39. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Prelekcję na temat „Epidemia cholery w Gdańsku i okolicy w 1831 roku” przedstawi Bernard Jesionowski. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 12 kwietnia 2022 roku, o godz. 19.00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku do spotkania, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg” przy ulicy Dmow­skiego 37) będzie czynne w czwartek, 7 kwietnia 2022 roku, w godzinach 14.30–16.30.
Przegląd Filatelistyczny - okładka W marcowym numerze „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” ukazał się artykuł Marka Zbierskiego: Klasa otwarta dalej na ciekawe propozycje (s. 126–128).
21 marca 2022 roku w holu urzędu pocztowego Poznań 2, w obecności przedstawicieli Poczty Polskiej i poznańskich filatelistów, otwarto pokaz filatelistyczny zorganizowany w związku z obchodami 100-lecia klubu sportowego KKS Lech Poznań.
Czytaj więcej >>
1 kwietnia 2022 roku do obiegu trafi karta pocztowa związana z 475. rocznicą uzyskania przez Leszno praw miejskich. Stanie się tak dzięki inicjatywie filatelistów z Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
Czytaj więcej >>
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „FRANKOTYP” z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych będzie stosował nakładkę na maszynę frankującą przedstawiającą Jezusa wraz z Urbi et Orbi papieża Jana Pawła II, wygłoszonym w Wiel­kanoc 1982 r. Przewidziana jest również z tej okazji koperta okolicznościowa, na której przedstawiono obraz „Ostatnia Wieczerza” autorstwa Leonardo da Vinci.
Czytaj więcej >>
Święty Gabriel - okładka Ukazał się 149 numer (rok XLI) biuletynu „Święty Gabriel”.
Spis treści:
 • Pokłon Trzech Króli, s. 2.
 • Drodzy przyjaciele!, s. 3.
 • Spis treści, s. 4.
 • Bogdan Michalak, Dzień patrona poczty i filatelistów św. Gab­riela Archanioła, s. 5–6.
 • Wilhelm Remes, Błogosławiony ksiądz Otto Neururer, s. 6.
 • Bogdan Michalak, Bł. Karol I Habsburg, s. 7–10.
 • Dionizy Danielewicz, 75. rocznica święceń kapłańskich Karola Wojtyły, s. 11–15.
 • Bogdan Michalak, 65 lat działalności Klubu „Święty Gabriel”, s. 16–17.
 • Wilhelm Remes, Boże Narodzenie w Austrii, s. 18.
 • Bogdan Michalak, Akwarele biskupa Reinholda Stechera, s. 19–20.
 • Z żałobnej karty. Marzanna Dąbrowska, s. 21–24.
 • Bogdan Michalak, Nowości polskie, s. 24–26
 • Dionizy Danielewicz, Papież Jan Paweł II na znakach pocztowych. Ciekawostki (9), s. 27–31.
 • Ex libris, s. 31
 • Kronika Klubu „Święty Gabriel”, s. 32.
21 marca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 odbędzie się oficjalne otwarcie pokazu filatelistycznego w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, przy ul. Głogowskiej 17. Pokaz ten jest zorganizowany z okazji wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego emisji: 100-lecie KKS Lech Poznań. Podczas otwarcia kilka słów na temat ekspozycji wygłosi osobiście autor pokazu, Dionizy Danielewicz, wraz ze swoim wnukiem.
12 marca 2022 roku (sobota) odbędzie się kolejne spotkanie wymienne (jak zawsze w godzinach od 9.00 do 12.00), organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego, w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie”.
Wystawa w Gnieźnie, marzec 2022 3 marca 2022 roku w Gnieźnie odbył się wernisaż biograficzno-filatelistycznej ekspozycji „Kazimiera Dąbrowska. Wysta­wa w 50. rocznicę śmierci miniaturzystki”.
Czytaj więcej >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
1 marca 2022 roku odbyły się 38. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Janusz Manterys przedstawił prezentację pt. „Austro-Węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich w cza­sie I wojny światowej”. W spotkaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 28 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg” przy ulicy Dmow­skiego 37) będzie czynne w czwartki, 10 i 17 marca 2022 roku, w godzinach 14.30–16.30.
Biuletyn TEMATICA - okładka W przewidywanym marcowym terminie do rąk czytelników trafi kolejny, 34. numer biuletynu „Tematica”. Klubowicze znajdą w nim m. in. kolejne analizy zeszłorocznej majowej wystawy wirtualnej, artykuł o walorach pocztowych z nie­ty­po­wych materiałów wykonanych nowatorskimi technikami oraz kolejny odcinek o znaczkach, których nie powinno właściwie być. Po raz pierwszy na łamach biuletynu omówiony został mało znany u nas obszar przesyłek byłej wschodnio­niemieckiej służby kurierskiej, które są w większości walorami tema­tycz­nymi do bardzo wielu eksponatów.
Ilość zgromadzonych informacji i materiału ilustracyjnego powodują, że niektóre tematy są dzielone na odcinki. Determinuje to głównie objętość każdego numeru (teraz 68 stron), który powinien prezentować szeroki wybór tematów i wachlarz atrakcyjnych informacji (od klasyki do nowości tematycznych).

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Co w numerze, s. 1–2.
 • Kronika towarzyska, s. 2.
 • Marek Zbierski, Abecadło wystawcy tematycznego (2). Deficyty, s. 3–7.
 • Marek Zbierski, Abecadło wystawcy tematycznego (3). Jeden taki eksponat, s. 8–16.
 • Krzysztof Trawiński, Abecadło wystawcy tematycznego (4). Czy można poprawić dobry eksponat?, s. 17–26.
 • Marek Zbierski, Trochę inny leksykon tematyka (6). ZKD, s. 27–34.
 • Roman Babut, Marek Zbierski, Bokserzy wiecznie żywi, s. 35.
 • Krzysztof Trawiński, Działalność filatelistyczna firmy Mieżdunarodnaja Kniga, s. 36–38.
 • Marek Zbierski, Dziwne znaczki tematyczne (1), s. 39–48.
 • Janusz Łojek, Kolekcjonerstwo muzyczne, s. 49–51.
 • Marek Zbierski, Szwajcarskie całostki charytatywne (2), s. 52–56.
 • Marek Zbierski, Pomocnik dla szukających, s. 56.
 • Krzysztof Trawiński, Amerykańskie całostki i koperty w rozmiarze XXL, s. 57–59.
 • Marek Zbierski, Znaczki, których nie powinno być (2), s. 60–66.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 38. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Janusz Manterys przedstawi prezentację pt. „Austro-Węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej”. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 1 marca 2022 roku, o godz. 19.00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku do spotkania, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do organizatora — Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Zaproszenie 3 marca 2022 roku, o godz. 12.00, w Starym Ratuszu w Gnieźnie zostanie otwarta biograficzno-filatelistyczna ekspozycja „Kazimiera Dąbrowska. Wystawa w 50. rocznicę śmierci miniaturzystki”. Honorowy patronat nad wystawą objął ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
Czytaj więcej >>
J. Jaskulski, Wędkarstwo na pocztówkach z dawnych lat, Poznań 2021 Z małym opóźnieniem informujemy, że w grudniu 2021 roku ukazała się książka „Wędkarstwo na pocztówkach z dawnych lat” autorstwa Janusza Jaskulskiego, wyda­na nakładem Polskiego Związku Węd­kar­skiego (Poznań 2021). To piękny 115-stro­ni­cowy album, w którym autor, znany w na­szym środowisku przede wszystkim ze świet­nego i wielokrotnie wysoko nagra­dza­nego eksponatu pt. „Węd­karstwo — moje hob­by”, przedstawił świat wędkarstwa i węd­karzy z 2. połowy XIX i 1. połowy XX wie­ku, za pomocą pełnych nostalgii i ro­man­tyzmu pocz­tó­wek/widokówek z tam­tych lat.
17 lutego 2022 roku zmarł w wieku 84 lat Wojciech Muszyński. Członek PZF od 1973 roku, długoletni prezes Koła PZF w Wągrowcu. W 2002 r. otrzymał tytuł Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF. Cześć Jego pamięci!
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 19 lutego (sobota), o godz. 10.00, w kościele pw. św. Wojciecha w Wągrowcu, a pogrzeb odbędzie się na cmentarzu nowofarnym w Wągrowcu o godz. 11.00.
Biuletyn TEMATYK - okładka Najnowszy biuletyn Klubu Zainteresowań TEMATYK nr 6 zawiera 56 stron, 212 ilustracji, 8 984 wyrazy, 1 420 wierszy i 67 004 znaków. Aktualni członkowie Klubu znajdą w nim kolejne ciekawe artykuły siedmiu autorów o filatelistyce tematycznej. Szczegóły w spisie treści.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Rozpoczynamy drugi rok życia Klubu , s. 1.
 • Kronika klubowa (zestawił R. Prange), s. 2.
 • Ryszard Prange, Filatelistyka olimpijska i sportowa, s. 3–7.
 • Ryszard Prange, Fabian Bura — ojciec polskiej aerofilatelistyki oraz filatelistyki olimpijskiej i sportowej, s. 8–10.
 • Ryszard Prange, Brytyjskie telegramy życzeniowe, s. 11–17.
 • Ryszard Prange, Telegramy Western Union, s. 18–23.
 • Ludwik K. Malendowicz, Od bloków „Belgijskiego Przeglądu Informacyjnego” do bloków „75-lecie UPU” Konga Belgijskiego i Rwandy-Burundi, s. 24–27.
 • Ryszard Prange, Ilustrowane sekretniki Tasmanii (1898–1911), s. 28–29.
 • Maciej Bukczyński, Ryszard Prange, Tematyczne znaki polecenia, s. 30–34.
 • Ryszard Prange, Znaczki z automatu — ATM, s. 35–42.
 • Alon Colen, Yoram Lubianiker (Izrael), Izraelskie znaczki z automatu (tłum. R. Prange), s. 42–49.
 • Ryszard Prange, Pytania i odpowiedzi, s. 49–51.
 • Ryszard Prange, Wirtualna pomoc przy budowie eksponatów, s. 51–52.
 • Marian Kazieczko, Ostatnio kupiłem. Specjalizacja królów i książąt polskich, s. 53–54.
 • Krzysztof Trawiński, Uwaga oszustwo!, s. 55–56.
16 grudnia 2021 roku w leszczyńskim ratuszu odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Miejskiego PZF w Lesznie. Koło to w 2022 roku będzie obchodzić 70-lecie swojego istnienia.
Czytaj więcej >>
12 lutego 2022 roku (sobota) odbędzie się kolejne spotkanie wymienne (jak zawsze w godzinach od 9.00 do 12.00), organizowane przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego, w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie”.
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
1 lutego 2022 roku odbyły się 37. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Stefan Jakucewicz wygłosił prelekcję zatytułowaną „Staloryt”. W spotkaniu (odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom) udział wzięły 43 osoby.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Członkowie Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2022 rozpoczęli od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 19 stycznia w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum. Gościem spotkania był m.in.: Ryszard Prange, prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Czytaj więcej >>
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 37. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Prezentację pt. „Staloryt” przedstawi Stefan Jakucewicz. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 1 lutego 2022 roku, o godz. 19.00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku do spotkania, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do organizatora — Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
25 stycznia 2022 roku odbyły się 36. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Marcin Wysocki przedstawił prelekcję zatytułowaną „Drukarskie elementy graficzne na mar­gi­nesach znaczków pocztowych”. W spotkaniu (odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom) uczestniczyło 36 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka Przegląd Filatelistyczny - okładka Równocześnie ukazały się dwa numery „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego”, grudniowy z 2021 roku i sty­cz­niowy z 2022 roku. W pierw­szym z nich przeczytać można dwa ar­ty­ku­ły Marka Zbierskiego: Pocztowy cha­rakt­er przesyłek Poczto­wej Kasy Oszczędności (PKO) (s. 500–502 i Ro­cz­nicowe stemple z problemami (s. 522–524).
Biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg” przy ulicy Dmow­skiego 37) będzie czynne w czwartki, 3 i 17 lutego 2022 roku, w godzinach 14.30–16.30.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 36. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. Prelekcję na temat „Drukarskie elementy graficzne na mar­gi­nesach znaczków pocztowych” przedstawi Marcin Wysocki. Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 25 stycznia 2022 roku, o godz. 19.00.
Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku do spotkania, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do organizatora — Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
16 grudnia 2021 roku w leszczyńskim ratuszu odbyło się wigilijne spotkanie członków Koła Miejskiego w Lesznie (informacja o nim znalazła się w leszczyńskiej gazecie „ABC” z 22–28 grudnia). Było bardzo sympatycznie i miło. Wigilijnym życzeniom i potrawom towarzyszyły kolędy zagrane na trąbce przez kol. Sławomira Tomkowa.
Biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg” przy ulicy Dmowskiego 37) będzie czynne w czwartki, 13 i 27 stycznia 2022 roku, w godzinach 14.30–16.30.
Filatelista - okładka W styczniowym numerze „Filatelisty” ukazały się aż trzy artykuły kolegów z naszego Okręgu. Józef Kopeć napisał Centenario Relaciones Dipolmáticas Uruguay – Polonia. Jakie piękne „wydanie wspólne”, którego nie było…, Ryszard Prange i Krzysztof Piwko doradzają Jak zbudować synopsis – czyli jak dotrzeć z informacją o naszym eksponacie do jurorów, a Ludwik K. Malendowicz i Stefan Petriuk informują Znaczek z pozycji 38. znanego arkusza odwrotki bokserów sprzedany na aukcji firmy Cherrystone w grudniu 2021 r.Aktualności z roku:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023